×

جستجو

نشریۀ سنت شفاهی | Oral Tradition | Volume 36 | Number 1| 2023

نشریهٔ سنت شفاهی، نشریه‌ای با دسترس باز با موضوع پژوهش دربارهٔ سنت‌های شفاهی جهان، از قدیم تا کنون است.

مطالعات ساسانیان: جهان ایرانیِ دوران باستان متأخر

نشریۀ مطالعات ساسانیان: جهان ایرانیِ دوران باستان متأخر نشریه‌ای داوری‌شده است که در آن مقالات مربوط به همۀ جنبه‌های امپراطوری ساسانیان و تمدن‌های همسایۀ آنها در دوران باستان متأخر منتشر می‌شود. در این نشریه از جستارها و مقالات با موضوع باستان‌شناسی، تاریخ هنر، کتیبه‌شناسی، تاریخ، سکه‌شناسی، مذهب و هر حوزۀ دیگری با تمرکز بر جهان ساسانیان استقبال می‌شود. این سال‌نامه به‌ویژه بر اکتشافات تازه در مطالعات تاریخ‌نگاشتی و هم‌چنین نسخ و ترجمۀ متون و کتیبه‌ها تمرکز دارد.

نشریۀ انجمن مورخان معماری| Journal of the Society of Architectural Historians (JSAH)|Volume 80|Issue 3|2021

نشریۀ انجمن مورخان معماری نشریه‌ای انگلیسی زبان دربارهٔ تاریخ محیط مصنوع است. در هر شماره  چهار یا پنج مقاله، که ممکن است به هر دورهٔ زمانی و هر پاره‌ای از جهان مرتبط باشد، مرور کتاب‌های تازه منتشر شده، نمایشگاه‌ها، فیلم‌ها، دیگر رسانه‌ها و همچنین سرمقاله‌ها و جستار‌هایی که برای قرار دادن رشتهٔ تاریخ معماری در یک زمینه‌ی بزرگتر فکری تهیه شده‌ است عرضه می‌شود. - فهرست مطالب این شماره: ▪️Roundtable ▫️Constructing Race and Architecture 1400–1800, Part 1|   ▪️Articles ▫️Practicing Architecture under the Bamboo Ceiling: The Life and Work of Iwahiko Tsumanuma (Thomas S. Rockrise), 1878–1936|GAIL DUBROW ▫️“Giving to the...

گلستان هنر| شمارهٔ پیاپی ۲۱| پاییز ۱۳۹۹

فرهنگستان هنر بیستمین و یکمین شماره فصلنامهٔ گلستان هنر را منتشر کرد.  گلستان هنر فصلنامه‌ای است پژوهشی در زمینهٔ تاریخ هنر و مطالعات تاریخی هنر و معماری حوزهٔ تمدنی ایران بزرگ که در هر فصل منتشر می‌شود و دارای اعتبار علمی‌ـ‌پژوهشی از نظر فرهنگستان‌های چهارگانۀ ایران است.   فهرست مقالات این شماره: رسالهٔ علم تحصن؛ اثر الکساندر بُهلر| پریسا حیدری و سعید حقیر  مداد الخطوط: رسالۀ مجعولِ منسوب به میرعلی هروی| امین ایرانپور صفی‌الدین ارموی در تاریخ وصاف| علی تقوی  گلستان کاغذ: نگاهی دوباره به تاریخ و ساخت کاغذ‌های ابری| سعید خودداری نایینی کتیبۀ پارچه‌ای ترکیب‌بند محتشم دورۀ مظفرالدین‌شاه| امیرحسین...

نشریۀ رسانه و فرهنگ

نشریۀ رسانه و فرهنگ در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد تا مکانی باشد برای متفکرانی که به نسبت رسانه و فرهنگ می‌پردازند و آن را تحلیل و نقد می‌کنند. این نشریه، نشریه‌ای دانشگاهیست که انتشار مطلب در آن برای هرکسی ممکن است. مطرح شدن ایده‌ها در حوزه‌ای فراتر از حوزه‌های شناخته‌شدهٔ پیشین در این نشریه اهمیت دارد و بحث‌های فرهنگی در این نشریه با موضوعات گسترده‌تر در سیاست و فرهنگ تلاقی می‌یابد. Journal of Media and Culture (M/C Journal)|Volume 24|Issue 4|2021 فهرست مطالب این شماره:   ▪️ Articles   ▫️ Design | Nicole Sully, Timothy O'Rourke, Andrew Wilson   ▫️Better in Pictures: Visual Literacy and the Cosmopolitan Imaginary | Samuel Holleran   ▫️For Modern Children: Design and Rhetoric of a 1960s Contemporary Toy Tea Set | Curt Lund   ▫️Designing Player Intent through “Playful” Interaction: A Case Study of Techniques in Transistor and Journey | Heather Blakey   ▫️“What's the Brief?”: Building a Discourse around the Graphic Design Brief | Yaron Meron   ▫️ Reframing Architecture through Design: A “Meta-Framing” Approach to Making Shared Meaning in an Architecture Studio Context | Mark Sawyer, Philip Goldswain   ▫️Designing for Curves: Size and Shape Elements of 1950s-Style Fashion | Lisa J. Hackett  ...

جامعۀ باستان شناسی ایران| شمارۀ دوم| تابستان ۱۴۰۰

فهرست مطالب این شماره: - مقاله: حفظ هویت و حافظۀ جمعی و تاریخی همگام با توسعۀ شهری | سپیده مازیار و سولماز آذرکیا سه تدفین، سه ظرف: گوری از مرحلۀ باکون در دره های زاگرس (تُل خسرو - یاسوج)  نوروز رجبی گاهنگاری فرهنگ بلخی-مروی در گسترۀ جغرافیایی خراسان بزرگ: بازبینی گاهنگاری آن در واحۀ مرو | حامد طهماسبی زاوه  طبقه بندی و گونه‌شناسی سفال‌های گمانۀ الف و ب، تپۀ قصردشت (فارس) | محمدتقی عطائی  تُل سفید؛ استقرارگاهی از میانۀ هزارۀ اول پ.م. در غرب دشت شیراز | سیروس برفی و سمیرا جعفری پژوهشی در آیین دخمه گذاری مزدیسنان با تکیه بر شواهد باستان شناختی از کوه حسین (درّه برَّه، مرودشت، فارس) | ابوذر توکل شیوه های تأمین آب در دژهای قرون میانۀ دورۀ اسلامی در قُهستان (استان خراسان جنوبی) | محمد فرجامی و علی اصغر محمودی نسب  خمرۀ تیس/طیس چابهار؛ نمونه ای تاریخی از مرمت | نوذر حیدری  «داش حامامي»: حمامی دست­كند در شمال­غرب ايران | سید روح­الله محمدی و شیدا اختری اسکوئی   یادداشت‌ها و نظرات: بیماری های مُسری، تطور جوامع و رفتارهای انسانی / کریم علیزاده    معرفی کتاب: اسناد آرامی از بلخ باستان (سدۀ چهارم پ.م.) | علی بهادری یاد: علی سامانی و بررسی های باستان شناسی...

نشریۀ انجمن مورخان معماری| Volume 80|Issue 2|2021

نشریۀ انجمن مورخان معماری نشریه‌ای انگلیسی زبان دربارهٔ تاریخ محیط مصنوع است. در هر شماره  چهار یا پنج مقاله، که ممکن است به هر دورهٔ زمانی و هر پاره‌ای از جهان مرتبط باشد، مرور کتاب‌های تازه منتشر شده، نمایشگاه‌ها، فیلم‌ها، دیگر رسانه‌ها و همچنین سرمقاله‌ها و جستار‌هایی که برای قرار دادن رشتهٔ تاریخ معماری در یک زمینه‌ی بزرگتر فکری تهیه شده‌ است عرضه می‌شود. Journal of the Society of Architectural Historians (JSAH)|Volume 80|Issue 2|2021 – فهرست مطالب این شماره: ▪️ Field Note ▫️Accreditation Requirements and the Global History of Architecture|Kathleen James-Chakraborty   ▪️ Articles ▫️Negligentia Diligens: Baldassare Longhena and the...

دالان| شمارۀ ۲: «نیم‌رخ حیات‌بخش ژانوس: خیابان ولیعصر»| بهار ۱۴۰۰

شمارۀ دوم مجلۀ دالان با موضوع خیابان ولیعصر منتشر شد. در این شماره مقالات و جستارهایی تفسیری و تحلیلی و تاریخی و نیز چند جستار شخصی با محوریت فضاها و رویدادهای خیابان ولیعصر گرد هم آمده‌اند. این شماره از مجلۀ دالان نیز با همراهی و همکاری جمعی از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان رشتۀ مطالعات معماری ایران شکل گرفته است.     – فهرست مطالب این شماره:     - سرمقاله|  کامیار صلواتی   - از هست‌ها و نیست‌ها: درباره‌ی نقش‌هایی که به خیابان ولیعصر نسبت می‌دهیم| علی طباطبایی    - برو به سمت تهرون، می‌خوام برم تلویزیون| سینا دادخواه    - وقتی بزرگ شدم: آنچه دربارۀ...

نهیب؛ مطالعات میان‌رشته‌ای هنر| شمارۀ پنجم: نسبت هنر و اشیا| بهار ۱۴۰۰

شمارۀ پنجم نشریۀ نهیب منتشر شد. در معرفی اهداف این نشریه آمده است یکی از کمبودها در خانواده‌ی کم جمعیتِ هنرهایِ تجسمی ایران دور شدن از مباحث نظریِ پایه است. بر این اساس در این نشریه در هر فصل با انتخاب موضوعی ویژه که در امتداد با موضوعات پیشین و پسین باشند، با تکیه بر دیدگاهِ اندیشمندانِ مرتبط با مباحث نظری هنر، رسانه‌های مختلف و تکنولوژی روز، امکان دسترسی اهل این حوزه به نوشته‌ها و دیدگاه‌ها در زمینه‌های نقد و تجزیه و تحلیل هنرهای تجسمی و مطالعات میان‌رشته‌ای هنر فراهم می‌شود.    فهرست مطالب این شماره: - هُنرِ خلقِ «چیز»|...

گلستان هنر| شمارهٔ چهارمِ دورهٔ جدید| شمارهٔ پیاپی ۲۰

فرهنگستان هنر بیستمین شماره فصلنامهٔ گلستان هنر را منتشر کرد. به گزارش روابط‌عمومی فرهنگستان هنر، چهارمین شماره از دور جدید فصلنامهٔ گلستان هنر، که بیستمین شمارهٔ پیاپی این نشریه در حوزهٔ تاریخ هنر و معماری ایران‌زمین محسوب می‌شود، ویژهٔ تابستان 1399، به سردبیری مهدی مکی‌نژاد منتشر شد.  گلستان هنر فصلنامه‌ای است پژوهشی در زمینهٔ تاریخ هنر و مطالعات تاریخی هنر و معماری حوزهٔ تمدنی ایران بزرگ که در هر فصل منتشر می‌شود و دارای اعتبار علمی‌ـ‌پژوهشی از نظر فرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی ایران است. – فهرست مقالات این شماره: ▫️ بازخوانی انتقادی آثار تاریخ‎نگاران و پژوهشگران معاصر خوشنویسی در ایران|...

مردم‌نامه شمارۀ ۱۲- ۱۵| بهار تا زمستان ۱۳۹۹

مردم‌نامه مجله‌ای است درباره مردم و برای مردم و فراخوانی ا‌ست به یک نهضت علمی در حوزه‌ تاریخ‌نگاری و علوم‌انسانی. مردم‌نامه دو آماج را دنبال می‌کند: یکی نوشتن درباره مردم و دیگری نوشتن برای مردم؛ نخستین «مردم‌نامه» و دومین «مردمی‌نامه» عنوان گرفته است. مردم‌نامه همان تاریخ مردم (People's History) است و مردمی‌نامه یعنی تاریخ‌نویسی به زبان مردم و برای مردم، نه تنها برای نخبگان و متخصصان. در شمارۀ جدید این نشریه بخش «تاریخ هنر و معماری مردم» شامل ۴ مقاله است: - شهر جا مانده است (نگاهی به رشت)| زهره توحیدی - تاریخ معماری مردمی| سمانه محسنی - حسینیۀ ارشاد...

شمارۀ اول نشریۀ «فرهنگ‌های مادی جهان مسلمانان| Journal of Material Cultures in the Muslim World/ Volume 1/Issue 1-2/2021

هدف از انتشار این مجله، راه‌اندازی مرجعی تازه برای باستان‌شناسان، مورخانِ (هنر)، انسان‌شناسان، نمایشگاه‌گردانان، دانشوران و دانشجویان باستان‌شناسی، تاریخِ (هنر)، معماری، انسان‌شناسی و مردم‌شناسی در حوزۀ جهان اسلام است؛ بنا بر این تعریفی بسیط‌تر از فرهنگ مادی در نظر است که فقط شامل آثار هنری یا سازه‌های معماری و بناهای یادمانی نمی‌شود، بلکه صنایع دستی نیز ذیل آن قرار می‌گیرد. هدف مجله اطلاع‌رسانی به سایر رشته‌ها و تاریخ‌نگاران نیز هست، از این رو مثلا گزارش‌های کاوش‌های باستان‌شناسی نیز در آن منتشر خواهد شد.   همچنین، در این مجله به آن بخش از سرزمین‌های اسلامیِ خارج از حوزۀ خاورمیانه و شمال افریقا نیز که یا تاکنون مورد توجه نبوده‌اند و یا به تازگی مورد توجه و تمرکز قرار گرفته‌اند نیز خواهند پرداخت، از جمله: منطقۀ جنوب صحرای بزرگ افریقا (اصطلاحاً افریقای سیاه)، اقیانوس هند، آسیای میانه، هند، جنوب شرقی آسیا و اروپا.   مجله به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی و اسپانیایی مقاله می‌پذیرد، نیز گزارش‌های کوتاه به زبان‌های عربی، فارسی و ترکی‌ای که همراهش چکیده‌ای انگلیسی باشد.   دسترس به مقالاات این مجله رایگان است.   – فهرست مطالب این شماره: ▫️Introduction|Stéphane Pradines ▫️Aporia in Umayyad Art or the Degree Zero of the Visual Forms’ Meaning in Early Islam|Valerie Gonzalez ▫️Ṭabūn,...

معمار: معماری به روایت فرهاد احمدی| شمارۀ ۱۲۵ | بهمن و اسفند ۱۳۹۹

معمار  معماری به روایت فرهاد احمدی| شمارۀ ۱۲۵ | بهمن و اسفند ۱۳۹۹   – فهرست مطالب این شماره:  - خود زندگی‌نامه و برخی اندیشه‌‌ها - معرفی ۳۵ طرح در فاصلۀ سال‌های ۱۳۵۱ – ۱۳۹۸، به قلم فرهاد احمدی - خط زمانی پروژهش‌های فرهاد احمدی/ کامبيز مشتاق‌گوهری - به ياد پدرم/ دانا احمدی - معماری نور و آب/ نير طهوری - فرهاد احمدی: حضور ‌تأثيرگذار ‌يک ‌تفکر ‌در ‌معماری و زيستگاه/ علی کيافر - درباره ‌فرهاد ‌احمدی/ سيدمحمد بهشتی - فرهاد احمدی از منظر سه معمار - نقدی بر کارهای فرهاد احمدی/ حسين شيخ‌زين‌الدين

نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت سال یازدهم| شمارۀ ۱۵۶|پاییز ۹۹| ویژه‌نامۀ پدیدارشناسی آلمانی: هایدگر

شمارۀ ۱۵۶ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «پدیدارشناسی آلمانی: هایدگر» به دبیری منیره پنج‌تنی منتشر شد.  در سخنِ دبیر ویژه‌نامه با عنوان «پدیدار شناسی به مثابۀ امکان اندیشیدن» با اشاراتی به وجوه بنیادین دازاین نزد هایدگر که به منزلۀ ورود به مقالات دفتر است، از دلایل شکل‌گیری مجموعۀ پدیدارشناسی در نشریۀ «اطلاعات حکمت و معرفت» گفته شده است. همچنین در ادامۀ این نوشتار نکاتی دربارۀ فلسفۀ پدیدارشناسانۀ هایدگر و در نهایت دربارۀ مقالات این دفتر و دلیل قرار گرفتن‌شان در این مجموعه و ارتباط‌شان با دفترهای پیشین دربارۀ پدیدارشناسی آمده است. دفتر پدیدارشناسی آلمانی علاوه بر سخن دبیر، مشتمل بر چهار بخش است.   بخش اول:  - طریق ورود من به پدیدارشناسی| مارتین هایدگر، ترجمه عبدالله امینی - تاملی بر مبانی هوسرلی پدیدار شناسی هایدگر| شمس الملوک مصطفوی - در جستجوی حیث التفاتی همراه با هایدگر| تیلور کالسکو، ترجمه ناصر مومنی  - روش تحقیق پدیدارشناسانه از منظر هایدگر چگونه روشی است؟| زهرا شکرانی - شرحی انتقادی در باب شرح هایدگر از کانت در مسائل اساسی پدیدارشناسی|مهدی صاحبکار - تحلیل پدیدار شناختی مارتین هایدگر از مکان : تحلیل‌های انضمامی پدیدار شناختی|دن زهاوی، ترجمۀ ریحانه حیدری  - نیشیدا زیر چتر پدیدارشناسی هایدگر |محمد اصغری بخش دوم: اندیشه و نظر  -...

نشریهٔ سنت شفاهی| Oral Tradition/Volume 34/ Issue 1/2020

Oral Tradition Volume 34, comprises four essays that demonstrate, in the diversity of their topics and approaches, the broad reach of the study of orality and oral tradition. This volume brings together traditions from three continents—as well as, perhaps unexpectedly, the work of one of the twentieth century’s most famous novelists. These essays appear at the conclusion of a difficult year. Throughout this period of global crisis, scholars have been, for the most part, in the very fortunate position of being able to continue their scholarly work, even if many have had to contend with closed libraries, quarantine restrictions, and other challenges. New technologies—above all platforms for video conferencing—have made it possible for them to collaborate with colleagues, engage with students, and enjoy the support of friends and family even as they endure physical isolation.  The mediated socialization that characterizes our current moment stands in contrast with the direct, embodied interactions normally presupposed by oral tradition. The essays presented here, and in previous volumes of Oral Tradition, thus stand as a reminder of what we miss for the time being, and what we can look forward to regaining.   ▫️Editor’s column ▫️Back in the Foundation: Chauvinistic Scholarship and the Building...

نشریۀ بین‌المللی معماری اسلامی| the International Journal of Islamic Architecture (IJIA)/Volume 10/Issue 1/2021

شمارۀ جدید نشریۀ بین‌المللی معماری اسلامی  به مناسبت دهمین سال انتشار مجله مقالاتی دربارۀ جنبه‌های متنوع نظری  و روشی در حوزۀ «معماری اسلامی» دارد. در این مقالات نویسندگان، جمعی از اعضای تحریریۀ اولیۀ مجله، تلاش کرده‌اند که تأملاتشان دربارۀ این حوزه و نیز نقش این مجله در مطالعات معماری اسلامی را بیان کنند. برآیند نظر این نویسندگان حاکی از ضرورت فراگیر شدن بیشتر و نیز تنوع بیشتر در حوزۀ مطالعات معماری اسلامی است.    – فهرست مطالب این شماره: ▫️Facing Challenges Through Innovation: Redefining the Field of Islamic Architecture at IJIA ▫️Islamic Architecture in Print: Reflections on Ten Years of...

شمارهٔ ۳۷ نشریهٔ مقرنس| Muqarnas/ Volume 37/ Issue 1/ 2020

شمارۀ ۳۷ مقرنس پژوهش‌های تازه‌ای در زمینۀ فرهنگ مادی اسلامی عرضه می‌کند که از موزاییک‌های دورۀ عباسیان تا بازار هنر در اوایل قرن بیستم را شامل می‌شود. یکی از مقالات این شماره، نوشتۀ چارلز ملویل، معرفی تاریخ‌نامه‌ای با عنوان افضل‌التواریخ است که بر برنامۀ معماری شاه‌عباس اول پرتویی تازه می‌افکند، بخصوص در زمینۀ حمایت او از مقبرۀ شیخ صفی‌الدین در اردبیل.  دو مقالۀ این شماره به نگاره‌های نسخه‌های خطی به‌جا مانده از دورۀ عثمانیان اختصاص دارد. یکی از مقالات تحولاتی را پی‌می‌گیرد که در بازنمایی فضای شهری استانبول در اواخر سدۀ شانزدهم پدید آمد. مقالۀ دیگر دربارۀ چیزهای مجللی مانند...

مجلۀ انجمن مورخان معماری| JSAH/ Volume 79 / Number 3 / September 2020

– فهرست مطالب این شماره:   ▪️Articles ▫️Reconstructing the Sacred Experience at the Sanctuary of Hekate at Lagina| Amanda Herring ▫️One and Many: Parish Church Planning in Late Medieval England| Zachary Stewart ▫️Thought Patterns in the Space of an Eighteenth-Century French Curiosity Cabinet| Lauren R. Cannady ▫️Houston Is Almost All Right: Postmodernism on the Texas Gulf Coast| Kathryn E. O'Rourke ▪️Books ▫️Architecture, Islam, and Identity in West Africa: Lessons from Larabanga, by Michelle Apotsos| Reviewed by Ashley Miller ▫️The Architecture of Banking in Renaissance Italy: Constructing the Spaces of Money, by Lauren Jacobi| Reviewed by Sergio Tognetti ▫️Dessiner pour bâtir:...

مجلۀ تاریخ و تئوری History and Theory| Vol. 59|Issue. 3| September 2020

در این شماره:   ▪️Articles - How the Visual is Spatial: Contemporary Spatial History, Neo‐Marxism, And The Ghost Of Braudel by William Rankin -The Origins Of Racism: A Critique of the History of Ideas by Vanita Seth   ▪️Forum: Decolonizing Histories in Theory and Practice - Decolonizing Histories In Theory And Practice: An Introduction by Warwick Anderson - Some Keywords Toward Decolonial Methods: Studying Settler Colonial Histories and Environmental Violence From Tkaronto by Michelle Murphy - From Environmental Case Study To Environmental Kin Study by Anja Kanngieser, Zoe Todd - Technopolitics In The Archive: Sovereignty, Research, and Everyday Life by Tom Özden‐Schilling -  “Related” Histories: On Epistemic and Reparative Decolonization by Timothy Neale, Emma Kowal - From Decolonial Indigenous Knowledges to Vernacular Ideas in Southeast Asia by Juno Salazar Parraeas - Toward a Genealogy of the Researcher as Subject in Post/Decolonial Pacific Histories by Miranda Johnson - Finding Decolonial Metaphors in Postcolonial Histories by Warwick Anderson - Moving From, and Beyond, Invented Categories: Afterwords by Gabriela Soto Laveaga   ▪️Books - Review: How To Reinvent the Future? by Marek Tamm - Review: Wonder: From Poetics To Politics by Jaume Aurell - Review: History Painting and Its Changing Subjects by David...

شمارۀ ویژۀ مجلۀ تاریخِ طراحی با موضوع «نسبت تاریخ طراحی با تاریخ معماری» Journal of Design History| Vol. 33| Issue 1

این شمارۀ ویژه رابطۀ بین تاریخ معماری و تاریخ طراحی را می‌کاود؛ دو رشته‌ای که گرچه حوزه موضوعی و پیوندهای روش‌شناختی بسیار نزدیک دارند، به هویت‌های آکادمیک و نهادی متمایزی تبدیل شدند که آنها را اغلب از یکدیگر جدا می‌کند. هر مقالۀ این شماره به شیوۀ متفاوتی سرشت الزام‌آور تحقیق که این دو رشته‌ را در خود جا می‌دهد معلوم می‌کند؛ از راه وارسی سوابقی که این رویکردهای تحقیق در گذشته اخیر هر رشته داشته‌اند. با بازخوانی لحظات مهم تاریخ‌نگاری هر رشته در بریتانیا و ایالات متحده از زمان جنگ جهانی دوم، فهم این ممکن می‌شود که چگونه تاریخ معماری...

نشریۀ بین‌المللی معماری اسلامی/ the International Journal of Islamic Architecture (IJIA)|Volume 9|Issue 2|June 2020 'Field as Archive/Archive as Field'

شمارۀ جدید نشریۀ بین‌المللی معماری اسلامی شماره‌ای ویژه با موضوع «میدانِ تحقیق به منزلۀ آرشیو/ آرشیو به منزلۀ میدانِ تحقیق» است. این شماره شامل جستارهای مقدماتی سردبیر و هفت مقاله به قلم معماران اهل دانشگاه و حرفه است که در آن موضوع ویژۀ نشریه از زوایا و با رویکردهای متعدد و هم‌چنین در خلال نقد کتاب و نقد نمایشگاه و چکیده‌های کنفرانس بررسی می‌شود.   – فهرست مطالب این شماره:   ▫️Field as Archive / Archive as Field| Çaylı, Eray  ▫️Pray to the Archive: Abstracting History in Zanzibar|Kara, Taushif ▫️Records of Dispossession: Archival Thinking and UNESCO's Nubian Campaign in Egypt and Sudan| Carruthers, William ▫️Déjà Vu at the Archive: Photography, National Narratives, and the Multiple Histories of the Smyrna Fire| Amygdalou, Kalliopi ▫️Conducting Research on West Bank Settlements: Architecture as Punctum and Archive|Allweil, Yael; Ben Hilell, Keren ▫️Archives as Fields of Heritage-Making in Istanbul's Historic Peninsula|Aykaç, Pinar ▫️A Gift of Compassion: Welfare, Housing, and Domesticity in Contemporary Iran|Moafi, Samaneh ▫️'#OccupyGezi Architecture' and Archival Tactics of Resistance|Artan, Elif Çiğdem ▫️Book Reviews ▫️Exhibition Reviews ▫️Précis   – اطلاعات بیشتر:  https://www.ingentaconnect.com/content/intellect/ijia/2020/00000009/00000002

میراث مصنوع

انتشار شمارۀ ویژۀ نشریۀ میراث مصنوع:  به کار بستن دیدگاه منظر در میراث فرهنگی رقومی ظهور میراث فرهنگی رقومی سبب دگرگونی تمرکز از معماری به سمت مقیاس منظر با هدف عمدۀ بهبود نحوۀ ضبط و تفسیر و ذخیرۀ اطلاعات مربوط به میراث شده به گونه‌ای که این اطلاعات جزئی‌تر، کامل‌تر، پایدارتر، و در دسترس‌تر شود. در این شمارۀ ویژه، هدفْ سخن گفتن از دشواری‌های نظری و فنی میراث فرهنگی رقومی از طریق بحث در باب گسترۀ متنوعی از موضوعات است؛ از اخلاقیات گرفته تا سیاست‌ها؛ از مستندنگاری زیرساخت‌های طبیعی منطقه‌ای تا حفظ حیات وحش و زیستگاه‌های حیوانات. این شماره دعوتی است به پدید آوردن راه‌های جدیدِ تأمل دربارۀ میراث و رابطۀ آن با جوامع.  – فهرست مقالات: ▫️Introduction: applying a landscape perspective to digital cultural heritage| Chen Yang & Kelly Greenop  ▫️Harnessing digital workflows for the understanding, promotion and participation in the conservation of heritage sites by meeting both ethical and technical challenges| Mario Santana Quintero, Reem Awad and Luigi Barazetti  ▫️Digital cultural heritage and rural landscapes: preserving the histories of landscape conservation in the United States| Sarah Karle and Richard Carman ▫️A digital information system for cultural landscapes: the case of Slender West Lake scenic area in Yangzhou, China|...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر