×

جستجو

۱۸۲. «معرفی و تحلیل نخستین نقشهٔ مسطحهٔ شهر تهران». فرهاد تهرانی، شیما بکاء. در گلستان هنر، ش ۱۵ (بهار ۱۳۸۸)، ص۴۵- ۵۲.
اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر