×

جستجو

مدلِ معماری: تاریخ نمونک و نمونه‌های اولیه (پروتوتایپ)، سرمشق و تخیل هنری| متیو مایندراپ

به‌مدت بیش از پانصد سال، معماران مدل‌های سه‌بعدی‌ای را به منزلۀ ابزاری برای آزمودن، تصفیه کردن و نمایش دادنِ ایده‌هایشان به کار گرفته‌اند. اما، آنطور که متیو مایندراپ نشان می‌دهد، هدفِ ساختن مدل‌های فیزیکی معماری فراتر از بازنماییِ صِرف است. یک مدل معماری می‌تواند شبیه‌سازی کند، آموزش بدهد، الهام‌بخش باشد و زایای طراحی‌های معماری شود. در میان بسیاری چیزها، نیز می‌تواند نشانه، یادگاری، اسباب‌بازی،  شیء تدفینی، ابزار آموزشی، رسانه و یا خلاقیتِ هنری باشد. در این کتاب مایندراپ تاریخ مدل‌های معماری را از طریق تحقیق در کاربردهای آنها، هم در نظر و هم در عمل، بررسی می‌کند.

مایندراپ با پیگیری توسعۀ مدل‌های معماری از دوران باستان تا امروز، چارچوبی تفسیری برای فهم هر کدام از کاربست‌های آن در هر سیاق (کانتکست) زمانی و مکانی عرضه می‌کند. نخست مدل‌هایی را بررسی می‌کند که بنا بوده است سازه‌های موجود، خیالی و یا پیشنهادی را تجسم ببخشند و کاربرد آنها را در آیین‌های تدفینی یا پیشکشی باستانی توصیف می‌کند که در آنها مدل‌ها را حائز نیروهای جادویی می‌دانستند؛ سپس آنها را چون رسانۀ خیال و الهام معماری توضیح می‌دهد و نیز در پایان، در سدۀ بیستم، به منزلۀ نمونه‌های اولیۀ طراحی‌های تجربی. مایندراپ در ادامه به مدل‌هایی می‌پردازد که به بعضی مقاصد مشخص در کار معماری سرمشق می‌دهد و از این رو تأثیر آن را بر آرای لئون باتیستا آلبرتی بررسی می‌کند که معتقد بود مدل باید ساده باشد، وگرنه ذهن مخاطبش را از اندیشۀ معمار دور می‌کند. در بخشی دیگر مدل معماری را به منزلۀ ابزارِ مولدِ طراحی بررسی می‌کند؛ نیز تفسیرهای تمثیلی (allegorical)، قیاسی (analogical) و صاعد (anagogical) مدل‌ها را وارسی می‌کند.

تاریخ‌نامۀ مایندراپ نشان می‌دهد که مدل چطور می‌تواند نایب سازه‌های معماری یا تجربۀ پیچیدگی‌های صوری و حسّی ملموس و ناملموس آن باشد. فراتر از این، نشانمان می‌دهد که کاربرد، بازی، آزمایش و خیال‌بافی‌ای که با مدل‌های معماری ممکن می‌شود، در تصور کردنِ معماری در مسیرهای تازه به کمکمان می‌آید.

The Architectural Model

Histories of the Miniature and the Prototype, the Exemplar and the Muse

Matthew Mindrup

MIT Press, 2019

فهرست مطالب کتاب:

Introduction

1. Models of Existing Structures

2. Dreaming by the Model

3. Descriptive Tools

4. In Plain and Simple Form

5. Modeling Material as Medium

6. Modeling Architectural Concepts

 

 اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب:

https://mitpress.mit.edu/books/architectural-model

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
حیات ذهنی مورخ معماری: بازگشایی پرونده‌ی تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
گوورک هارطونیان، استاد ایرانی‌تبار معماری در دانشکده‌ی هنر و طراحی دانشگاه کانبرا، استرالیا، در این کتاب، تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن را با نگاهی دیگر بررسی...
تاریخ هنر: مفاهیم اصلی | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
در این کتاب، بیش از دویست مفهوم اصلی تاریخ و مباحث نظری هنر و فرهنگ تجسمی به‌صورتی روشمند و سامانمند و بحث‌انگیز گرد آمده است....
تاریخ هنر و روش‌هایش: گلچین انتقادی | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
اريک فرني در این کتاب چشم‌اندازي از روش‌هاي به‌کاررفته در تاریخ هنر و نیز بررسي سير تحول این روش‌ها و تأثیر هریک از آن روش‌ها...
«تاریخ معماریانه (آرکیتکچرال هیستری)؛ گزیده مقالات مربوط به معماری و دیوان‌سالاری» | معرفی نشریه‌
معماری و دیوان‌سالاری: ناگسستنی و ناسازگار؟ این دو حوزه اغلب در تضاد با هم دیده شده است؛ پسین نیروی خلاقه‌ی پیشین را سرکوب می‌کند؛ با...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر