×

جستجو

سیاست‌های فرهنگی هنر در ایران؛ مدرنیسم، نمایشگاه‌ها، و تولید هنری | کاترین ناهیدی

The Cultural Politics of Art in Iran
Modernism, Exhibitions, and Art Production

«سیاست‌های فرهنگی هنر در ایران؛ مدرنیسم، نمایشگاه‌ها، و تولید هنری»
کاترین ناهیدی
کمبریج، ۲۰۲۳

هنر مدرن ایرانی نمایان‌گر حوزه‌هایی متنوع از تولیدات فرهنگی‌ است که عمیقاً با پرسش‌هایی از مدرنیته و مدرنیزاسیون، به نحوی که در ایران به کار بسته شد، درگیر است. در این کتاب، چگونگی انعکاس گفتمان غرب‌زدگی بر تولید هنری و نقد هنر بررسی می‌شود؛ گفتمانی که بنیادی‌ترین نقد بر نحوه‌ی اقتباس از مدرنیته‌ی غربی در ایران است و سرانجام بستری شد برای پروردن مفهوم ضداستعماری مدرنیته‌ی هنری ایرانی، که هنرمندان و ناقدان آن را به مثابه‌ی دیگری‌ِ شاخصی، در برابر مدرنیته‌ی استعماری غربی، مجسم کرده بودند. در این کتاب، کاترین ناهیدی هنر مدرن ایرانی را، با هدفِ یافتن تفسیری سیاسی و سیاقی از مدرنیسم، بازبینی می‌کند. ناهیدی بر مبنای تحقیق میدانی، مصاحبه‌ها، و بررسی شواهد تاریخی گسترده‌، از دهه‌ی ۱۹۵۰م، تاریخی از تولید هنر مدرن فراهم آورده است که واسطه‌های سیاسی را در پس فرآیند‌های تاریخ‌نگاشت هنر آشکار می‌کند. ناهیدی، با دادن نقشی کلیدی به تاریخ هنر پسااستعماری، نشان می‌دهد که چطور از مدرنیته‌ی هنری ایرانی استفاده شد تا به مفاهیم ضداستعماری و ایده‌هایی درباره‌ی هویت ملی ایرانی پرداخته شود.

 

فهرست مطالب کتاب:

1. Exhibitions of Modernist Iranian Art: The Construction of a Secular Heritage
Iran Modern and the Iranian Diaspora
The Tehran Modern: The Cancellation of an Exhibition
Tehran Museum of Contemporary Art: The Tehran Modern in Iran
2. Cultural Politics in Pahlavi Iran: The TMoCA’S Architecture and the Evolution of Gharbzadegi in Arts and Politics
Westoxification: The Discourse of Gharbzadegi
Queen Farah Diba and Her Support of Arts and Culture
The Architecture of Tehran Museum of Contemporary Art
Iranian Modernist Art and Jalal al-e Ahmad’s Concept of Gharbzadegi
 3. “Saqqakhaneh Revisited”: The Art-Historiographical Construction of a Local Modernism
Shi’ite Material Culture in Modernist Iranian Art
Politics of the Period
The Naming of Saqqakhaneh
Saqqakhaneh’s Existence as a Group
The State’s Recognition of Saqqakhaneh as an Expression of a State-Sponsored Modernism
Saqqakhaneh’s Discursive Afterlife
4. Jalil Ziapour and the Fighting Rooster Association (Ḵorūs-e Jangī)
Cubist Aesthetics in Iran
The Fighting Rooster Association
Conclusion

اطلاعات بیشتر:

https://www.cambridge.org/core/books/cultural-politics-of-art-in-iran/207539AC4CA1FB4C62D221347690B7D3

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تاریخ فرهنگی هنر آسیایی | فراخوان ارسال پیشنهاده برای مشارکت در تألیف کتاب
تاریخچه‌ی فرهنگی هنر آسیایی (CHoAA) شامل تاریخچه‌ی هنر در سراسر آسیا در 2500 سال گذشته، از جمله شرق، غرب، جنوب، جنوب شرق و آسیای مرکزی...
شیوه‌های مستندنگاری بافت‌های روستایی؛ نمونه‌ی مطالعاتی روستاهای پلکانی منظر فرهنگی هورامان | برگزاری نشست
ارزیابی مناظر فرهنگی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین؛ نمونه‌ی مطالعاتی منظر فرهنگی هورامان
شهرهای بیابان‌زا
امید شمس
بیابان با کویر فرق دارد. بیابان جایی است پهناور که میانگین سالانه‌ی بارش آن از ۵۰ میلی‌متر کمتر است. در بیابان گاه تا چند سال باران نمی‌بارد؛ اما یک‌باره طی چند ساعت آسمان همه‌ی دلش را خالی می‌کند. در عوض، بیابان حدود ۱۰۰ برابر بارش سالانه تبخیر و تعرق دارد. بیابان بسیار کم‌آب و کم‌گیاه است یا به‌کلی آب و گیاه ندارد. در مقابل، کویر یا همان که نمکزارش می‌نامیم، پست‌ترین جای بیابان است. آب در کویر بخار می‌شود و چنان نمک بر جای می‌گذارد که دیگر فقط به گونه‌های گیاهانی غیر زراعی مجال روییدن می‌دهد.
نظام پستی در صفویه، افشاریه، و زندیه‌ی ایران | ویلم فلور
در حالی‌که عملکرد نظام پستی ایران، پیش از ۱۵۰۰ و پس از ۱۸۰۰ میلادی، پیش از این، بررسی شده است؛ برای نخستین بار است که در این مقاله، عملکرد و ویژگی‌های نظام پستی ایرانیان، بین ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی، اساساً بر مبنای منابع اولیه، تحلیل می‌شود. چنین پژوهشی محققان را در فهم بهتر ارتباطات، هم در مناسبات اداری حکومت و هم در مناسبات خصوصی افراد، در دوره‌های صفویه، افشاریه، و زندیه‌ی ایران کمک می‌کند.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر