×

جستجو

زندگی خیابانی در رنسانس ایتالیا | فابریزیو نوولا

شهر‌های دوران رنسانس در ایتالیا متضمن شبکه‌ای از نیروهاست که هم به منظر شهری شکل می‌داده و هم افراد ساکن در آن. در این پژوهش روشنگرانه، آن روابط پیچیده، از دریچۀ نظریۀ شهری معاصر، بررسی و آشکار شده و بینشی جدید از مراکز مختلف شهری در دوران گذار ایتالیا به مدرنیته عرضه شده است. در این کتاب، تمرکز بر آن است که چگونه طراحی و ساختنِ فضاهای عمومی در طول این دورۀ گذار به قصدِ اعمال میزان مشخصی از اقتدار بر شهروندان ایجاد شد [و در این جستجو]  به تأثیر معماری و نقشۀ خیابان‌ها بر آداب اجتماعی روزانه رجوع می‌شود. فصل‌های پی‌درپیِ کتاب نشان می‌دهد که چگونه شخصیت فضای عمومی به طور فزاینده، از طریق عادات ساکنان آن تعیین می‌شود؛ کسانی که خیابان‌ها برایشان در حکمِ پشت صحنۀ فعالیت‌های روزمره عمل می‌کرد. در این کتاب، با تکیه بر مراکزی مهم هم‌چون رم، فلورانس و بلونیا و هم‌چنین مکان‌های کمتر شناخته‌شده، نگاهی تازه به این عصرِ فوق‌العاده افکنده شده است.

Street Life in Renaissance Italy

Fabrizio Nevola

Yale University Press, 2020

اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب:

https://yalebooks.yale.edu/book/9780300175431/street-life-renaissance-italy

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر