×

جستجو

بناهای یادمانی سده‌های میانه در توران: معماری قراخانیان در سده‌های یازدهم و دوازدهم| ریچارد پیران مک‌کلری

این کتاب مطالعه‌ای جامع از بناهای باقی‌ماندۀ قراخانیان به دست می‌دهد، سلسله‌ای کمتر شناخته‌شده و در عین حال مهم از سده‌های میانه که بین اواخر سده‌های دهم تا اوایل سدۀ سیزدهم بر بخشی عمدۀ توران (آسیای میانه) حکم می‌راندند. در خلال این کتاب بناهای به‌جامانده را در سیاق فرهنگی گستردۀ منطقه می‌نشانند، نتیجه‌ای که با تکیه بر پژوهش میدانی و منابع سخت‌یاب روسی ممکن شده است. در این کتاب تصاویر و نقشه‌های جدیدی گنجانده‌اند و در کنارش مطالعۀ دقیق تک‌بناها و مطالعۀ گسترده‌تر زیبایی‌شناسی معماری منطقه. این بناها همچون پیوندی میان معماری سامانیان که عمدۀ آن از دست رفته است و بناهای بسیار بزرگتر و شناخته‌شده‌تر تیموریان عمل می‌کند.

کتاب نخستین مرور کامل پیکرۀ بناهای قراخانیان است و منابع و مطالعات کتیبه‌ها از دوران شوروی و نیز یافته‌های باستان‌شناسی را به دقت در آن بررسی کرده‌اند. شامل تصاویر آرشیوی کتاب‌ها و مقالات مربوط به دورۀ شوروی است که بناها را پیش از تخریب یا بازسازی به ما نشان می‌هد. بناها را با پیشینۀ گسترده‌تر منطقه پیوند می‌دهد که از رویکرد ملی‌گرایانۀ دانشوران قبلی فراتر می‌رود. به علاوه پیوندهای معماری را با جنبه‌های خردتر فرهنگ مادی از جمله کتیبۀ سکه‌ها بررسی کرده‌اند. تعدادی از بناهای اصلی قراخانیان در آن با جزئیات مطالعه شده است، از جمله مقبرۀ شاه‌فضل در سفیدبلند و سه گنبدِ اوزگند و منارۀ کلان در بخارا.

Medieval Monuments of Central Asia: Qarakhanid Architecture of the 11th and 12th Centuries

Richard Piran McClary

Edinburgh University Press, 2020

فهرست مطالب کتاب:

Introduction

1 Antecedent Structures in the Region

2 The Earliest Intact Tomb: Shah Fazl at Safid Buland

3 The Development of a Style: Three Tombs at Uzgend

4 Bukhara: A Study of Three Structures

5 Minarets of the Qarakhanids

6 The Qarakhanid Aesthetic: Structural Methods and Decoration

7 Epigraphic Styles: The Numismatic and Architectural Evidence

8 Urban Developments under the Qarakhanids: The Archaeological and Textual Evidence

Conclusion

 

اطلاعات بیشتر:

https://edinburghuniversitypress.com/book-medieval-monuments-of-central-asia.html

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تاریخ فرهنگی هنر آسیایی | فراخوان ارسال پیشنهاده برای مشارکت در تألیف کتاب
تاریخچه‌ی فرهنگی هنر آسیایی (CHoAA) شامل تاریخچه‌ی هنر در سراسر آسیا در 2500 سال گذشته، از جمله شرق، غرب، جنوب، جنوب شرق و آسیای مرکزی...
شیوه‌های مستندنگاری بافت‌های روستایی؛ نمونه‌ی مطالعاتی روستاهای پلکانی منظر فرهنگی هورامان | برگزاری نشست
ارزیابی مناظر فرهنگی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین؛ نمونه‌ی مطالعاتی منظر فرهنگی هورامان
شهرهای بیابان‌زا
امید شمس
بیابان با کویر فرق دارد. بیابان جایی است پهناور که میانگین سالانه‌ی بارش آن از ۵۰ میلی‌متر کمتر است. در بیابان گاه تا چند سال باران نمی‌بارد؛ اما یک‌باره طی چند ساعت آسمان همه‌ی دلش را خالی می‌کند. در عوض، بیابان حدود ۱۰۰ برابر بارش سالانه تبخیر و تعرق دارد. بیابان بسیار کم‌آب و کم‌گیاه است یا به‌کلی آب و گیاه ندارد. در مقابل، کویر یا همان که نمکزارش می‌نامیم، پست‌ترین جای بیابان است. آب در کویر بخار می‌شود و چنان نمک بر جای می‌گذارد که دیگر فقط به گونه‌های گیاهانی غیر زراعی مجال روییدن می‌دهد.
نظام پستی در صفویه، افشاریه، و زندیه‌ی ایران | ویلم فلور
در حالی‌که عملکرد نظام پستی ایران، پیش از ۱۵۰۰ و پس از ۱۸۰۰ میلادی، پیش از این، بررسی شده است؛ برای نخستین بار است که در این مقاله، عملکرد و ویژگی‌های نظام پستی ایرانیان، بین ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی، اساساً بر مبنای منابع اولیه، تحلیل می‌شود. چنین پژوهشی محققان را در فهم بهتر ارتباطات، هم در مناسبات اداری حکومت و هم در مناسبات خصوصی افراد، در دوره‌های صفویه، افشاریه، و زندیه‌ی ایران کمک می‌کند.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر