×

جستجو

نوشتنِ معماری: رویکردهای داستانی-انتقادی| هلن فریشو، نائومی استد (و.)

معماران و داستان‌نویسان غایتی یکسان دارند: اینکه جهان‌هایی تازه را از خیال تحقق بخشند. هر طرح معماری، پیش از آنکه به ساختی واقعی بدل شود، نوعی داستان است؛ به نحوی مشابه، هر داستانِ مکتوبی متکی به ساختنِ سیاقی است که در آن داستان رخ می‌دهد.

نویسندگان در این مجموعه جستار، می‌جویند که چه می‌شود وقتی داستان، نوشتنِ تجربی و انتقادی با هم ترکیب و در پروژه‌ها و مسائل معماری به کار بسته شود. کتاب با سبک داستانی-انتقادی آغاز می‌شود؛ سبک نوشتنِ تجربی و غالباً فمینیستی که آمیخته‌ای از صورت‌ها و ژانرهای جستار، نقد، و داستان است و به حوزۀ معماری نیز کشانده می‌شود و مفروضاتمان دربارۀ واقعیت‌های معاصر اجتماعی و سیاسی را زیر سوال می‌برد و معماری را در پیوند با رشته‌هایی همچون مطالعات فرهنگی، نظریۀ ادبی، و قوم‌نگاری جای می‌دهد. این شانزده نوشتۀ تازه برای این مجموعه گزیده شده تا نشان دهد چگونه نوشتنِ داستانی-انتقادی می‌تواند ابزاری نیرومند برای تجربیات خلاقانۀ معماری باشد؛ به نحوی که فرصت‌هایی تازه برای بررسیِ سبک‌های نوشتن دربارۀ معماری، هم در درون و هم ورای این رشته، فراهم کند.

در این مجموعه، طیف وسیع جغرافیایی و فرهنگی، از جمله سیاق‌های بومی و غیرغربی، عرضه شده و شامل پیشگفتار و مقدمه‌ای به قلم متفکر مهم در حوزۀ نقد معماری (جین رندل) و حوزۀ مطالعات فرهنگی/ قوم‌نگارانه (استیون موک) است.

 

فهرست مطالب کتاب:

Prelude

1. Prelude – the ways in which we write, Jane Rendell

Writing Architectures

2. Waking Ideas From Their Sleep: An introduction to ficto-critical writing in and of architecture, Hélène Frichot and Naomi Stead

3. From Site to Situation: Cutting up as fictocritical composition, Anna Gibbs

4. Construction (and connection), Katrina Schlunke

5. Incompossible Constructions of an Island Paradise, Hélène Frichot

6. Archaeologies of Exile on Trikeri Island: Listening to stones and speculating on prison matters, Elke Krasny and Phoebe Giannisi

7. In which Robert Smithson visits Christchurch: Ficto-criticism and the field trip, Jacky Bowring

8. Hiroshima: Notes of the expanded field, Kim Roberts

9. Writing Walking: Ficto-critical routes through eighteenth-century London, Emma Cheatle

10. The Indelible Traces of Your Footsteps, Mireille Roddier

11. Sydney Letters: A to E, Naomi Stead and Katrina Schlunke

12. Outrage on Calle Alcalá, Scott Colman and Lars Lerup 

13. Architecture as Entourage: The politics of objects, Michael Young

14. The Architect Who Couldn't Write, Keith Mitnick

15. Return to Cold Spring Harbor Laboratory after The Marriage Plot, Sandra Kaji-O'Grady

16. The Bannister, Katrina Simon 

17. Nice House, Woodland Lakes, Andrew Steen

18. The Door Left Ajar: On Dissident Waiting and Collective Fiction, Sepideh Karami 

 

Postlude

19. Postlude – Ficto-criticism after critique, Stephen Muecke

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب:

https://www.bloomsbury.com/uk/writing-architectures-9781350137905/

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تاریخ فرهنگی هنر آسیایی | فراخوان ارسال پیشنهاده برای مشارکت در تألیف کتاب
تاریخچه‌ی فرهنگی هنر آسیایی (CHoAA) شامل تاریخچه‌ی هنر در سراسر آسیا در 2500 سال گذشته، از جمله شرق، غرب، جنوب، جنوب شرق و آسیای مرکزی...
دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی فضاهای جنسیت‌زده در تاریخ هنر و معماری مدرن | برگزاری همایش: چرا زنان معمار بزرگی وجود نداشته‌اند؟
کنفرانس ما پیوندهای پیچیده‌ی بین جامعه، جنسیت و فضا را از دیدگاه کاملاً فمینیستی بررسی خواهد کرد. با این کار، تلاش می‌شود هم بر بهره‌وری زنان در تمامی ابعاد معماری و برنامه‌ریزی و هم بر گفتمان‌های تاریخی هنر در رابطه با درک جنسیتی و استفاده از فضا تأکید شود.
حیات ذهنی مورخ معماری: بازگشایی پرونده‌ی تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
گوورک هارطونیان، استاد ایرانی‌تبار معماری در دانشکده‌ی هنر و طراحی دانشگاه کانبرا، استرالیا، در این کتاب، تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن را با نگاهی دیگر بررسی...
«شکستن سقف شیشه‌ای: جایگاه و تصویر زنان در مجلات معماری ایران (۱۹۴۶-۲۰۰۱)»
سینا زارعی
سینا زارعی در این مقاله، سیر دگرگونی مجله‌های معماری ایران را، با تمرکز بر تغییراتی بررسی کرده است که در طی سه بازه‌ی زمانی از ۱۹۴۶ تا ۲۰۰۱ در بازنمایی جایگاه زنان رخ داده. چنانکه متن او نشان می‌دهد، در ابتدای راه (از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۹)، مجلات معماری فضای چندانی برای مشارکت زنان ایجاد نمی‌کردند، فقط به بازنمایی آنها در محدوده‌ی نقش‌های سنتی و غیرمترقی می‌پرداختند و گاهی نیز از ملکه ایران در جایگاه زنی موفق و تأثیرگذار سخن می‌گفتند.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر