×

جستجو

تاریخ کلیسا از دریچۀ ساختمان‌های آن| الن دویگ

کتاب حاضر خواننده را به ملاقات افرادی می‌برد که در زمان تحولات دینیِ بسیار مهم در همان فضاهایی می‌زیستند که داستان کلیسا در آن شکل گرفته است. بناها راجع به مردم‌اند؛ مردمی که که آن را می‌فهمیدند، طراحی می‌کردند، پولش را تهیه و از آن استفاده می‌کردند. داستان‌های این مردم در خودِ بافت بناها حک شده و با تحول این بافت در طول زمان، همگام با تغییر کاربرد و روابط و باورها، معماری به تاریخ مستمرِ امواجِ گذران انسان بدل می‌شود.

این فرآیند در کلیساها اهمیتی ویژه می‌یابد؛ جایی که ترکیب فضا اعضای جماعت را، برای اجرای مراسم و آیین‌های کلیسایی، در رابطه با یکدیگر قرار می‌دهد. به علاوه، فرم‌های معماری و ساخت‌مایه‌ها را می‌توان برای برقراری رابطه با بناهای دیگر در مکان‌ها و زمان‌های دیگر به کار برد. نظام‌های هماهنگِ نشانه‌ها، نمادها، و تصاویر گواهی از باورها و عقاید و در معنای کلان‌تر، حاویِ روایت‌های دیرپای مردم و ایمانشان است.

با نظر به تاریخ کلیسا از طریق ساختمان‌های آن، قادریم پیوندی ملموس با زندگی مردمی برقرار کنیم که در برخی از لحظات و جریان‌های مهمِ شکل‌دهندۀ به آن تاریخ دخیل بوده‌اند و حتی شاید بتوانیم به سطحی از صمیمیت با آنها برسیم. ایستادن در همان مکانی که عابدانِ گذشته موعظه می‌کردند و تعلیم می‌دادند، یا در فضایی که به منزلۀ یادبود ساختند، لمس سنگ‌هایی که آنها بر جا گذاشتند، یا تعیین مکان آرامیدن نهایی آنها، در دست گرفتنِ یادگاری که آنها گرامی می‌داشتند، یا دیدن اثری که محترم می‌شماردند احتمالاً ممکن‌ترین حالت رسیدن به تجربه‌ای مشترک با این افراد است. 

A History of the Church through its Buildings

Allan Doig

Oxford university press, 2021

فهرست مطالب کتاب:

1: 'The World's Most Miraculous Place': the Church of the Holy Sepulchre

2: Christianity at the Heart of the Roman Empire: Old St Peter's Basilica on the Vatican Hill

3: New Rome and the Horizons of Empire: Hagia Sophia in Istanbul

4: 'The Third Rome': the Cathedral of the Dormition in the Moscow Kremlin

5: Renovatio Romani Imperii: Charlemagne's Church of the Holy Mother of God at Aachen

6: 'Transported from this inferior to that higher world': The Abbey of St-Denis

7: 'To the increce of oure merites': God's House at Ewelme, Oxfordshire

8: The Western Caliphate and the Christian Monarchs: the Cathedral, Cordoba

9: Ultimate Authority Under Attack: the Building of Renaissance St Peter's

10: The Iberian Empires and the Evangelisation of the World: the Church of Sant'Ignazio, Rome

11: English Parish Churches Exported: the Crimean Memorial Church, Istanbul

12: 'A Phoenix too Soon': Coventry Cathedral

 

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب:

https://global.oup.com/academic/product/a-history-of-the-church-through-its-buildings-9780199575367?lang=en&cc=gr#

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
حیات ذهنی مورخ معماری: بازگشایی پرونده‌ی تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
گوورک هارطونیان، استاد ایرانی‌تبار معماری در دانشکده‌ی هنر و طراحی دانشگاه کانبرا، استرالیا، در این کتاب، تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن را با نگاهی دیگر بررسی...
تاریخ هنر: مفاهیم اصلی | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
در این کتاب، بیش از دویست مفهوم اصلی تاریخ و مباحث نظری هنر و فرهنگ تجسمی به‌صورتی روشمند و سامانمند و بحث‌انگیز گرد آمده است....
تاریخ هنر و روش‌هایش: گلچین انتقادی | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
اريک فرني در این کتاب چشم‌اندازي از روش‌هاي به‌کاررفته در تاریخ هنر و نیز بررسي سير تحول این روش‌ها و تأثیر هریک از آن روش‌ها...
«تاریخ معماریانه (آرکیتکچرال هیستری)؛ گزیده مقالات مربوط به معماری و دیوان‌سالاری» | معرفی نشریه‌
معماری و دیوان‌سالاری: ناگسستنی و ناسازگار؟ این دو حوزه اغلب در تضاد با هم دیده شده است؛ پسین نیروی خلاقه‌ی پیشین را سرکوب می‌کند؛ با...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر