×

جستجو

مطالعاتی در تاریخ فرهنگی ایرانی | مجموعه کتاب

Studies in Persian Cultural History

Editors: Charles Melville, Gabrielle van den Berg, and Sunil Sharma

Brill

 

مجموعهٔ حاضر مجموعه‌ای از کتاب‌ها و پژوهش‌ها در حوزهٔ مطالعات ایرانی است؛مجموعه‌ای در امتداد محفل «مقالات پمبروک»، که به همت چارلز ملویل در کمبریح تأسیس شده بود. هدف این مجموعهٔ میان‌رشته‌ای تقویت مطالعه دربارهٔ ادبیات و هنر دوران پیشامدرن و سده‌ٔ میانهٔ ایرانی در سیاق تاریخی است. تمرکز مقالات بر جهان ایرانی بزرگ خواهد بود و گسترهٔ آن آسیای میانه و شبه‌قارهٔ هند و هم‌چنین فرهنگ ایرانی در امپراطوری عثمانی و قفقاز را نیز دربرخواهد گرفت. مجموعهٔ «مطالعاتی در تاریخ فرهنگی ایرانی» پذیرای پیشنهادهٔ کتاب، تک‌نگاری و تصحیح است. در سال‌های گذشته در این مجوعه به‌طور میانگین سالانه دو جلد منتشر شده است.  

 

کتاب‌های تا کنون منتشرشده در این مجموعه:

 

Relational Iconography, Representational Culture at the Qaraquyunlu and Aqquyunlu Courts (853 / 1449 CE to 907 / 1501 CE) | Georg Leube, 2023

 

Four Central Asian Shrines: A Socio-Political History of Architecture | R.D. McChesney, 2021

 

The Sea of Chronicles (Muḥīṭ al-tavārīkh) | Editors / Translators: Mehrdad Fallahzadeh and Forogh Hashabeiky, 2020

 

Lives of the Prophets: The Illustrations to Hafiz-i Abru’s “Assembly of Chronicles” | Mohamad Reza Ghiasian, 2018

 

Mughal Occidentalism: Artistic Encounters between Europe and Asia at the Courts of India, 1580-1630 | Mika Natif, 2018

 

Khwadāynāmag The Middle Persian Book of Kings | Jaakko Hämeen-Anttila, 2018

 

ʿAli Qoli Jebādār et l'Occidentalisme Safavide: Une étude sur les peintures dites farangi sāzi, leurs milieux et commanditaires sous Shāh Soleimān (1666-94) | Negar Habibi, 2017

 

Shahnama Studies III: The Reception of the Shahnama | Gabrielle R. van den Berg and Charles Melville, 2017

 

Kashefi's Anvar-e Sohayli: Rewriting Kalila wa-Dimna in Timurid Herat| Christine van Ruymbeke, 2016

 

Arthur Upham Pope and A New Survey of Persian Art | Yuka Kadoi, 2016

 

The Medieval Reception of the Shāhnāma as a Mirror for Princes | Nasrin Askari, 2016

 

Qazaqlïq, or Ambitious Brigandage, and the Formation of the Qazaqs: State and Identity in Post-Mongol Central Eurasia| Joo-Yup Lee, 2015

 

The Sistani Cycle of Epics and Iran’s National History: On the Margins of Historiography| Saghi Gazerani, 2015

 

Farāmarz, the Sistāni Hero: Texts and Traditions of the Farāmarznāme and the Persian Epic Cycle| Marjolijn van Zutphen, 2014

 

Politics, Poetry, and Sufism in Medieval Iran: New Perspectives on Jāmī’s Salāmān va Absāl | Chad Lingwood, 2013

 

Muḥīṭ al-Tavārīkh (The Sea of Chronicles) By Muḥammad Amīn b. Mīrzā Muḥammad Zamān Bukhārī (Ṣūfīyānī)| Mehrdad Fallahzadeh and Forogh Hashabeiky, 2014

 

Alexander Histories and Iranian Reflections: Remnants of Propaganda and Resistance | Parivash Jamzadeh, 2012

 

Shahnama Studies II: The reception of Firdausi’s Shahnama| Editors: Charles Melville and Gabrielle van den Berg. 2012

 

Shahnama Studies I |  Charles Melville, 2010

 

برای اطلاعات بیشتر و مشاهدهٔ کتاب‌های مجموعه به پیوند زیر مراجعه کنید: 

https://brill.com/display/serial/SPCH?rskey=bAX7CW&result=51&contents=toc-56569

 

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
حیات ذهنی مورخ معماری: بازگشایی پرونده‌ی تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
گوورک هارطونیان، استاد ایرانی‌تبار معماری در دانشکده‌ی هنر و طراحی دانشگاه کانبرا، استرالیا، در این کتاب، تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن را با نگاهی دیگر بررسی...
تاریخ هنر: مفاهیم اصلی | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
در این کتاب، بیش از دویست مفهوم اصلی تاریخ و مباحث نظری هنر و فرهنگ تجسمی به‌صورتی روشمند و سامانمند و بحث‌انگیز گرد آمده است....
تاریخ هنر و روش‌هایش: گلچین انتقادی | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
اريک فرني در این کتاب چشم‌اندازي از روش‌هاي به‌کاررفته در تاریخ هنر و نیز بررسي سير تحول این روش‌ها و تأثیر هریک از آن روش‌ها...
«تاریخ معماریانه (آرکیتکچرال هیستری)؛ گزیده مقالات مربوط به معماری و دیوان‌سالاری» | معرفی نشریه‌
معماری و دیوان‌سالاری: ناگسستنی و ناسازگار؟ این دو حوزه اغلب در تضاد با هم دیده شده است؛ پسین نیروی خلاقه‌ی پیشین را سرکوب می‌کند؛ با...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر