×

جستجو

شهرهای سده‌های میانۀ ایران| دیوید دوران‌ـ‌گوئدی، روی متحده، یورگن پال (و.)

در این کتاب مطالعات مختلف در حوزه‌های جغرافیای شهری و باستان‌شناسی و تاریخ شهرهای سده‌های میانه را گردهم‌آورده‌اند تا دوران اسلامی را تا حدود ۱۵۰۰ م. پوشش دهند، اما به موقعیت‌های پیشااسلامی نیز نظر داشته‌اند. شهرها و ساکنان‌ها در این کتاب نقش اصلی را دارند و فقط مکان‌هایی نیستند که اتفاقی دیگر در آنها روی داد. بازیگرانِ شهری را بر عواملی خارجی اولویت اولویت داده‌اند. همکاری دانشوران این مجموعه چشم‌اندازی ژرف را پیش چشم آورده‌اند و از همین طریق تعامل میان مراکز شهری و حاشیه‌های آنها را به روایت درآوردند. بسیاری از همکاران کتاب از حوزه‌های تاریخ و باستان‌شناسی بوده‌اند، اما حوزه‌های دیگری نیز به لحاظ روش‌شناختی در چارچوب مطالعۀ شهرهای سده‌های میانه گنجانده‌اند، از جمله هنر کتاب‌آرایی، نوشتن فرهنگ‌لغت‌ها، زمین‌ریخت‌شناسی و ابزارهای دیجیتال.

Cities of Medieval Iran

By David Durand-Guédy, Roy Mottahedeh and Jürgen Paul

Brill, 2020

فهرست مقالات کتاب:

- Preface 

- Cities in Medieval Iran: a Review of Recent Publications 

- Jean Aubin’s Article “Elements for the Study of Urban Agglomerations in Medieval Iran” in Context 

- Iranian Cities: Settlements and Water Management from Antiquity to the Islamic Period 

- “From Shahristān to Medina” Revisited 

- Why Nishapur?

- Inherited Landscapes in Muslim Bactra 

- Among Saints and Poets: The Spiritual Topography of Medieval Shiraz 

- The Fortified Landscape of Isfahan 

- Yazd: a “Good and Noble City” and an “Abode of Worship” 

- Isfahan during the Turko-Mongol Period (11th-15th Centuries)

- Balkh, from the Seljuqs to the Mongol Invasion 

- Local Elites and Dynastic Succession: Tabriz prior to, under and following Mongol Rule (Sixth/Twelfth to Ninth/Fifteenth Centuries)

- Medieval Kashan: Crossroads of Commerce and Culture 

- The History of Iranian Cities through their Books: What Ms. Köprülü 01589 Tells Us about 8th/14th Century Shiraz 

- Medieval Lexicography on Arabic and Persian Terms for City and Countryside 

 

اطلاعات بیشتر:

https://brill.com/view/title/56495

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
حیات ذهنی مورخ معماری: بازگشایی پرونده‌ی تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
گوورک هارطونیان، استاد ایرانی‌تبار معماری در دانشکده‌ی هنر و طراحی دانشگاه کانبرا، استرالیا، در این کتاب، تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن را با نگاهی دیگر بررسی...
تاریخ هنر: مفاهیم اصلی | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
در این کتاب، بیش از دویست مفهوم اصلی تاریخ و مباحث نظری هنر و فرهنگ تجسمی به‌صورتی روشمند و سامانمند و بحث‌انگیز گرد آمده است....
تاریخ هنر و روش‌هایش: گلچین انتقادی | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
اريک فرني در این کتاب چشم‌اندازي از روش‌هاي به‌کاررفته در تاریخ هنر و نیز بررسي سير تحول این روش‌ها و تأثیر هریک از آن روش‌ها...
«تاریخ معماریانه (آرکیتکچرال هیستری)؛ گزیده مقالات مربوط به معماری و دیوان‌سالاری» | معرفی نشریه‌
معماری و دیوان‌سالاری: ناگسستنی و ناسازگار؟ این دو حوزه اغلب در تضاد با هم دیده شده است؛ پسین نیروی خلاقه‌ی پیشین را سرکوب می‌کند؛ با...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر