×

جستجو

۱۷۴. «جنبه‌های معماری تیموری در آسیای میانه». رابرت هیلنبرند. ترجمهٔ داود طبایی. در گلستان هنر، ش ۱۴ (زمستان ۱۳۸۷)، ص۶۵- ۸۲.
اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر