×

جستجو

«پدیدآییِ معنا در معماری و تزیینات اسلامی| یاسر طباع

در این کتاب، مقالات پژوهشی و تفسیری یاسر طباع در باب معماری اسلامی، تزیین، و باغ‌های سوریه و عراق، و هم‌چنین قیاس آن با آناتولی، مصر، شمال افریقا، و اسپانیا گردآوری شده است. طباع یادمان‌هایی که بسیاری از آن در سال‌های اخیر از بین رفته را در سیاق گسست‌های سیاسی و شکاف‌های دینی بررسی می‌کند؛ آنچه مشخصۀ جهان اسلام در سده‌های یازدهم و سیزدهم بوده است.

در مقالات این کتاب به صورت‌های شگفت معماری همچون مقرنس، طاق‌بندی، متون قرآنی و کتیبه‌های عمومی به گونه‌های یادمانی همچون مدرسه، بیمارستان، دارالعدل، و ارگ پرداخته شده است. در کنار هم، این مقالات نشانگر معماری اسلامی در حکم روندی در تغییر است که شکوه عباسیان را بازمی‌تابد و خبر از توسعه‌های آینده در معماری اسلامی می‌دهد.

The Production of Meaning in Islamic Architecture and Ornament

Yasser Tabbaa

Edinburgh University Press, 2021

فهرست مطالب کتاب:

Part I: Syria

1. Monuments with a Message: Propagation of Jihad under Nur al-Din

2. Survivals and Archaisms in the Architecture of Northern Syria, ca. 1080-ca. 1150

3. Circles of Power: Palace, Citadel and City in Ayyubid Aleppo

4. Dayfa Khatun: Architectural Patron and Regent Queen

5. Defending Ayyubid Aleppo: The Fortifications of al-Zahir Ghazi (1186-1216)

6. Originality and Innovation in Syrian Woodwork of the 12th and 13th Centuries

Part II: Iraq

7. The Mosque of Nur al-Din in Mosul, 1170-72

8. The Resurgence of the Baghdad Caliphate (1050-1258)

9. The Politics of Patronage in Medieval Mosul: Nur al-Din, Badr al-Din, and the Question of the Sunni Revival

Part III: Domes

10. The Muqarnas Dome: Its Origin and Meaning

11. The Muqarnas Domes and Portal Vaults of Cairo

12. Andalusian Roots and Abbasid Homage in the Qubbat al-Barudiyyin in Marrakesh

Part IV: Writing

13. The Transformation of Arabic Writing, I. Qur’anic Calligraphy

14. The Transformation of Arabic Writing, II. The Public Text

15. Canonicity and Control: The Sociopolitical Underpinnings of Ibn Muqla’s Reform

Part V: Gardens

16. Typology and Hydraulics in the Medieval Islamic Garden

17. Control and Abandon: Images of Water in Arabic Gardens and Garden Poetry

18. Eternal Hunting Fields: The Frescos at Qusayr ‘Amra as a Pastoralist Interpretation of the Paradise Garden

Part VI: Shrines

19. Invented Pieties: The Revival and Rebuilding of Shi‘ite Shrines in Contemporary Syria

20. Glorifying the Imamate: Architecture and Ritual in the Shi’i Shrines of Syria

21. The Functional Aspects of Medieval Islamic Hospitals.

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب:

https://edinburghuniversitypress.com/book-the-production-of-meaning-in-islamic-architecture-and-ornament.html

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
فراخوان ارسال نوشتار برای آسمانه: معضلات آرشیوهای اسناد ایران
آسمانه در صدد پرداختن به پرونده‌ای است با عنوان «گنج و مار» درباره‌ی معضل دسترس به آرشیوهای مدارک نوشتاری و تصویری در ایران؛ آرشیوهای کاخ...
دست‌خط آدمی | گزیده‌ای از «وعده‌ی دیدار در تاریخ: شکل‌هایی از مواجهه با کتاب‌های دست چندم»، نوشته‌ی سیدفرزام حسینی
«دست‌خط آدمی، امضای او، برای من نشانی از حیات است، حیاتِ کتاب و لمس دستی از گذشته، که وقتی کتاب را ورق می‌زنم، یقین پیدا می‌کنم پیش از من دست‌کم یک نفر این کتاب را اگر نخوانده، حداقل تورق کرده، و این حیات فرضی اما حتماً حقیقی، ماشین تخیلم را به راه می‌اندازد. زمان را برش می‌زنم و مکان را می‌گردم در گذشته به دنبال کسی که این کتاب دستش بوده و هم‌زمان آینده را هم خیال می‌کنم که این کتاب در دستِ دیگری خواهد بود و آیا او هم به من فکر خواهد کرد؟
«شکستن سقف شیشه‌ای: جایگاه و تصویر زنان در مجلات معماری ایران (۱۹۴۶-۲۰۰۱)»
سینا زارعی
سینا زارعی در این مقاله، سیر دگرگونی مجله‌های معماری ایران را، با تمرکز بر تغییراتی بررسی کرده است که در طی سه بازه‌ی زمانی از ۱۹۴۶ تا ۲۰۰۱ در بازنمایی جایگاه زنان رخ داده. چنانکه متن او نشان می‌دهد، در ابتدای راه (از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۹)، مجلات معماری فضای چندانی برای مشارکت زنان ایجاد نمی‌کردند، فقط به بازنمایی آنها در محدوده‌ی نقش‌های سنتی و غیرمترقی می‌پرداختند و گاهی نیز از ملکه ایران در جایگاه زنی موفق و تأثیرگذار سخن می‌گفتند.
تقریظ کتاب تعامل مرمت و تاريخ معماری در ايران
مهرداد قیومی بیدهندی
انسان‌ها از دیرباز شغل‌ها و علایق و مشغولیت‌هایی گوناگون داشته‌اند. برخی از این پیشه‌ها و مشغولیت‌ها به تنظیم محیط طبیعی و دست‌کاری در آن و...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر