×

جستجو

«شاه و من: نگارگری‌های تک‌چهرهٔ قاجاری»؛ سخنرانی مجازی

The King and I: Qajar Portrait Miniatures

Both portable and precious, bejewelled portrait miniatures of the Qajar Shahs were given as both diplomatic gestures and for endowment of favour within the court. In being extensively worn and displayed on the male body, they became symbols of reverence, embodiment and fraternity. Whilst there are obvious parallels with the European production of portrait miniatures of notable persons, there are stronger links to local conceptualisations of both image and subject, specifically Shi‘i traditions of portable, idealised portraits of Imams (shemayel). These glittering mementos therefore reveal not only a self-contained dynastic vision that could be charted in mise-en-abyme from the chest of one Qajar ruler to the next, but they also pertain to notions of the iconic and an inherently devotional attachment to a male image of power. In being passed with reverence from one man’s body to another, portrait miniatures implicate concepts of masculinity, charisma and authority that are both regal and religious.

- سخنران: ناتاشا موریس

- میزبان: مرکز مطالعات ایرانی مدرسۀ مطالعات شرقی و افریقایی دانشگاه لندن

- زمان: ۲ دسامبر ۲۰۲۱| ۱۱ آذر ۱۴۰۰

- برای ثبت‌نام با این نشانی مکاتبه کنید: [email protected]

- اطلاعات بیشتر:

https://www.soas.ac.uk/art/events/ressemislamicart/02dec2021-the-king-and-i-qajar-portrait-miniatures.html

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تاریخ هنر و نهادهایش: بنیادهای یک رشته (۱) | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
الیزابت منسفیلد، استاد تاریخ هنر در دانشگاه ساوت در سوانی امریکا، در این کتاب، مقالاتی را بر محور موضوع بررسی رشته‌ی تاریخ هنر را از...
تاریخ معماری چیست؟(۳) | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
سه نظرگاه گوناگون در خصوص مفید پنداشتن تاریخ معماری وجود دارد. نگاه نخست متعلق به زِوی است. وی سیاق‌مدار است و توجه به سیاق تاریخی...
ساخت موسیقی در ایران؛ از سده‌ی ۱۵ تا اوایل سده‌ی ۲۰م (از مجموعه‌ی موسیقی و اجرا در میان مسلمانان) | امیرحسین پورجوادی
ایران، در طول تاریخ پرفراز و نشیبش، هجوم بیگانگان، بیدادها، آشفتگی‌ها، و گسست‌های تاریخی-اجتماعی بسیاری را از سر گذرانده است. گرچه، نابسامانی‌های مداوم سنت موسیقیایی...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر