×

جستجو

مجموعه‌داران خصوصیِ هنر اسلامی در پایان سدۀ نوزدهم در لندن: آرمان ایرانی| ایزابل گدوان

در این کتاب مجموعه‌داران بریتانیاییِ «هنر ایران» (اصطلاحی عام که در گذشته بخش بزرگی از هنر اسلامی را دربرمی‌گرفت) در پایان سدۀ نوزدهم بررسی می‌شود که شامل سفال‌ها، فلزکاری، فرش، بافته‌ها و آثار چوبی است.

بر مبنای رویدادی مهم، یعنی نخستین نمایشگاه «هنر ایرانی و عربی» که به همت باشگاه نجیب‌زادگان لندن در ۱۸۸۵ برگزار شد، در این کتاب [داستان] نسلی از مردان دنبال می‌شود، تفاوت میان «دوستداران هنر» و «خبرگان» و «متخصصان» و «مجموعه‌داران» پیگیری می‌شود و همۀ ساز و کارهای پدیدآیی شیفتگی نیست به شرق بررسی می‌شود. ایزابل گدوان برخی از نخستین تحلیل‌های «علمی» اشیاء اسلامی و نخستین دفترچه‌های خصوصی یا کاتالوگ‌های نمایشگاهی را عرضه می‌کند تا به دقت بررسی کند که غربیان چگونه دربارۀ اشیاء [هنر] اسلامی سخن می‌گفتند و چگونه آغاز به تعریف آنچه کردند که بعداً به تاریخ هنر اسلامی بدل شد. هم‌زمان گدوان کلاف در هم‌پیچیدۀ تعصب غربی، خیال شاعرانه، تحسین بی‌ریا و  تصاحب ظالمانه در گردآوری آثار هنری را می‌گشاید تا فصلی جدید در تاریخ شرق‌شناسی تدوین کند. این کتاب به کار دانشورانی می‌آید که دربارۀ تاریخ هنر، تاریخ مجموعه‌داری، استعمار و پسااستعمار و شرق‌شناسی کار می‌کنند.

مشخصات کتاب:

Private Collectors of Islamic Art in Late Nineteenth-Century London: The Persian Ideal

by Isabelle Gadoin

Routledge, 2021

فهرست مطالب کتاب:

Introduction 

1. Victorian Travellers to Iran: Discoverers or Plunderers? 

2. Setting Down the Bases of a New Discipline: The First Analyses of Islamic Art 

3. The 1885 Exhibition of "Persian and Arab Art" 

4. A New Sociology of Collecting 

5. Islamic Objects at Home Conclusion

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب:

https://www.routledge.com/Private-Collectors-of-Islamic-Art-in-Late-Nineteenth-Century-London-The/Gadoin/p/book/9780367766023

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
حیات ذهنی مورخ معماری: بازگشایی پرونده‌ی تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
گوورک هارطونیان، استاد ایرانی‌تبار معماری در دانشکده‌ی هنر و طراحی دانشگاه کانبرا، استرالیا، در این کتاب، تاریخ‌نگاشت اولیه‌ی معماری مدرن را با نگاهی دیگر بررسی...
جلسه‌ی معارفه‌ی ایزاف ایران (شبکه‌ی ایرانی ریخت‌شناسی شهری)
ایزاف ایران شاخه‌ای از شبکه‌های منطقه‌ای سمینار جهانی شکل شهر است که در سال گذشته توسط ده نفر از پژوهشگران ایرانی تأسیس شده است و...
«شکستن سقف شیشه‌ای: جایگاه و تصویر زنان در مجلات معماری ایران (۱۹۴۶-۲۰۰۱)»
سینا زارعی
سینا زارعی در این مقاله، سیر دگرگونی مجله‌های معماری ایران را، با تمرکز بر تغییراتی بررسی کرده است که در طی سه بازه‌ی زمانی از ۱۹۴۶ تا ۲۰۰۱ در بازنمایی جایگاه زنان رخ داده. چنانکه متن او نشان می‌دهد، در ابتدای راه (از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۹)، مجلات معماری فضای چندانی برای مشارکت زنان ایجاد نمی‌کردند، فقط به بازنمایی آنها در محدوده‌ی نقش‌های سنتی و غیرمترقی می‌پرداختند و گاهی نیز از ملکه ایران در جایگاه زنی موفق و تأثیرگذار سخن می‌گفتند.
ایران و چین: میراث مشترک و مناسبات جدید | فراخوان ارسال مقاله برای همایش
تاریخ برگزاری همایش: ۲۷ و ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۴ | ۶ و ۷ مهر ۱۴۰۳

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر