×

جستجو

تبادل فرهنگی در مقابل حاشیه‌نشینی: پروژه‌ای برای خانه‌ی فرهنگ اسلامی در جنوئا، ایتالیا | نیکلا دلّدونّه

"Cultural Exchange vs. Marginality: A Project for an Islamic Culture House in Genoa, Italy"
Nicola Delledonne

 


به حاشیه رانده شدن اجتماعی، در مقیاس شهری، احتمالاً ناشی از ترسی عمیق در میان طبقات اجتماعی‌ است که هویتشان، به سبب تضادهای فرهنگی، ناگزیر سست شده یا از دست رفته است. موضوع این مقاله طراحی پروژه‌هایی که در آنها سنت‌های فرهنگی متمایز هم‌نشین می‌شود و تبادل دانش و آموزش را تسهیل می‌کند؛ اینکه طراحی‌هایی از این دست چگونه موجب استحکام هویت می‌شود و زمینه‌ای را برای پذیرش متقابل تفاوت‌ها فراهم می‌کند. از این منظر و در آغاز، پروژه‌ای ساخته‌نشده برای خانه‌ی فرهنگ اسلامی در جنوئا ایتالیا بررسی می‌شود که قرار بوده مکانی برای به اشتراک گذاشتن فرهنگ اسلامی با مسیحیان و غیرمسیحیان ساکن شهر باشد. در این پروژه‌ی ساخته‌نشده، که حامی آن در سال ۲۰۱۲م اتحادیه‌ی مسلمانان اروپا بود، پیشنهاد شده که خانه‌ای قدیمی در لنگرگاه جنوئا در منطقه‌ی درسنا به مرکز فرهنگ اسلامی تغییر یابد.

مشخصات مقاله:

Nicola Delledonne, "Cultural Exchange vs. Marginality: A Project for an Islamic Culture House in Genoa, Italy", in International Journal of Islamic Architecture, Volume 13, Issue 1, Jan 2024, p. 231 - 243.

اطلاعات بیشتر:

https://intellectdiscover.com/content/journals/10.1386/ijia_00135_1

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر