×

جستجو

موضوع این کتاب معماری‌ای است که در طی سده‌های اول تا سیزدهم هجری عمدتاً به‌دست مسلمانان در سرزمین‌های مسلمان‌نشین پدید آمد. هدف از این کتاب به‌دست دادن تصوری اجمالی از دانش تاریخی موجود دربارۀ این معماری است. تبویب این موضوع در این کتاب از ترکیبِ تقطیعِ جغرافیایی و تاریخی به‌دست آمده است؛ یعنی تقسیم جهان اسلام به سرزمین‌های شرقی و غربی و سپس تقسیم تاریخی بر اساس ادوار متناسب با هریک از پهنه‌های جغرافیایی: بخش اول کلیات و مقدمات؛ بخش دوم، آغاز (سده‌های اول و دوم)؛ بخش سوم، سرزمین‌های شرقی در سده‌های سوم تا ششم؛ بخش چهارم، سرزمین‌های غربی در سده‌های سوم تا هفتم؛ بخش پنجم، سرزمین‌های شرقی در سده‌های هفتم تا نهم؛ بخش ششم، سرزمین‌های غربی در سده‌های هفتم تا سیزدهم؛ بخش هفتم، سرزمین‌های شرقی در سده‌های دهم تا سیزدهم. هریک از این بخش‌ها متشکل از فصولی است منطبق با ادوار حکومت‌های اصلی. در پی برخی از فصول، مقاله‌ای دربارۀ مبحث نمونه‌ای مربوط به آن فصل درج شده است. کتاب در دو مجلد تنظیم شده است؛ مجلد دوم حاوی بخش‌های پنجم به بعد است.

 

قیومی بیدهندی، مهرداد (و.). مجموعه هنر در تمدن اسلامی: معماری (۲). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی‏، ۱۳۹۷.

 

- فهرست تفصیلی مطالب کتاب:

بخش پنجم: سرزمین‌های شرقی در سده‌های هفتم تا نهم

فصل ۲۱: معماری روزگار ایلخانان (سیده میترا هاشمی) 

فصل ۲۲: معماری روزگار مظفریان (ذات‌الله نیکزاد، مطهره دانایی‌فر) 

فصل ۲۳: معماری روزگار تیموریان (شیلا بلر و جاناتان بلوم/ ترجمۀ محمد نخعی) 

فصل ۲۴: معماری روزگار ترکمانان قراقوینلو و آق‌قوینلو (نگار صبوری، مهدی گلچین عارفی) 

فصل ۲۵: معماری روزگار «سلاطین» هند (شیلا بلر و جاناتان بلوم/ ترجمۀ غزل نفیسه تابنده) 

 

بخش ششم: سرزمین‌های غربی در سده‌های هفتم تا سیزدهم

فصل ۲۶: معماری روزگار عثمانیان متقدم (سیده میترا هاشمی)

فصل ۲۷: معماری روزگار مملوکان (مهنام نجفی) 

فصل ۲۸: معماری روزگار حفصیان و مرینیان (شبنم حاجی جعفری بیدگلی) 

فصل ۲۹: معماری روزگار نصریان و تأملی در مجموعۀ کاخ حمرا (مجید حیدری دلگرم) 

فصل ۳۰: معماری روزگار عثمانیان متأخر (سیده میترا هاشمی) 

 

بخش هفتم: سرزمین‌های شرقی در سده‌های دهم تا سیزدهم

فصل ۳۱: معماری روزگار شیبانیان و دولت‌های خانات (صبا مدنی قهفرخی، دنا شمسی‌زاده حیات داودی) 

فصل ۳۲: معماری روزگار صفویان (صفا محمودیان، امیرحسین کریمی) 

فصل ۳۳: معماری روزگار گورکانیان هند (ذات‌الله نیک زاد)

فصل ۳۴: معماری روزگار افشاریان و زندیان (غزل نفیسه تابنده)

فصل ۳۵: معماری روزگار قاجاریان (فرهاد نظری) 

 

فهرست منابع 

تصاویر رنگی 

واژه نامۀ انگلیسی به فارسی 

واژه نامۀ فارسی به انگلیسی 

واژه نامۀ توصیفی 

برابرنامۀ اَعلام 

اعلام

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
فراخوان ارسال مقاله برای «نشریۀ معماری اسلامی»: تغییرات اقلیمی و محیط مصنوع در جهان اسلام
This special issue of IJIA focuses on the impact of the current climate crisis on the built environments of the Islamic world, a space encompassing the Middle East, as well as Africa, Asia, and more recent geographies in Islam’s global dimensions. Specifically, it seeks to unpack this complex topic by utilizing architecture as a space of discourse for thinking about how one might craft a theory of ‘critical environmentalism’ across the Islamic world.
جلسۀ رونمایی از کتاب «نوشتن تاریخ معماری: شاهد و روایت در سدۀ بیست‌ویکم»
کتاب با مثال‌هایی از زمان‌ها و مکان‌های متنوع ــ از بناهای انقلابی هاییتی در سدۀ هجدهم تا شرکت‌های ساختمانی وایمارِ آلمان و کمپ‌های پناهجویان افریقایی...
معماری هنر و معماری جادویی در شاهنامه
مهرداد قیومی بیدهندی
در عالمی که فردوسی در شاهنامه تصویر کرده است، معماری (به معنای ساختن مکان زندگی انسان) جایگاه مهمی دارد. در این عالم، معماری بر دو نوع است: معماری برآمده از هنر و معماری برآمده از جادویی. معنای هنر در شاهنامه با معنای امروزی این واژه تفاوت دارد. هنر خاستگاهی ایزدی دارد و با نیکویی پیوسته است. در برابر آن، جادویی است که بدهنری و بددانشی و اهریمنی است. معماریِ هنر صفت‌های بهشتی دارد، دل‌آرا و جاودانه است. معماری جادویی صفت‌های دوزخی دارد و جای ماندن آدمیان و نیکوان نیست. معماری هنر بهترین شیوۀ شاهان فرهمند است و با آن فرّ و گوهر خود را نشان می‌دهند و آبادانی و نیکویی می‌گسترند. برخی از آنان، به پیغام سروش ایزدی، شهرهای جاودانه می‌سازند که جای جاودانان نجات‌دهندۀ جهان است.  در گزارش شاهنامه از سرگذشت ایرانیان، معماری و هنر در گذر روزگار سیری فروکاهنده دارند. در آغاز این روزگار، در زمان چهار پیامبر-پادشاه...
گونه‌ و ویژگی‌ معماری: راهنمای عملی برای تاریخ معماری| سمیر یونس، کارول ویلیام وستفال
هدف کتاب حاضر ارائۀ منظری جایگزین برای نقش فعلی‌ای است که تاریخ در معماری دارد: یکپارچه سازی مجدد تاریخ معماری و طراحی معماری برای اصلاح...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر