×

جستجو

در پی نوربرگ شولتز: یک تاریخ معماری در قالب فیلم‌جستار| آنا اولریک اندرسن

کتابِ در پی نوربرگ شولتز «پنجره‌هایی»‌ است به زندگی و کار متفکر معماری برجسته، کریستین نوربرگ-شولتز (۱۹۲۶- ۲۰۰۰). همّ نویسنده جلب توجّه به طرح‌های معماری او و بررسی دوبارۀ اثر نظری تحسین‌شده‌اش در زمینۀ پدیدارشناسی معماری و مکان در چارچوب زندگی‌نامۀ نوربرگ شولتز بوده است. در این مسیر نویسنده زندگی او را با دیگر شخصیت‌های تاریخی مانند هلن کلر و راینر ماریا ریلکه پیوند داده است و کار او را در چارچوب سنت مدرنیستی ریلکه بازتعریف کرده است.

این کتاب با رویکردی بدیع و تجربی، قابلیت‌های «فیلم-جستار» را به منزله‌ی یک رویکرد جدید در تاریخ‌نگاشت معماری بررسی می‌کند. نویسنده مورخ معماری و فیلمساز است و در این کتاب تلاش کرده است میان پژوهش آرشیوی و کاوش هنری پل بزند. متناظر با هر یک از ده فصل کتاب یک فیلم مستند کوتاه ساخته است که به‌صورت آنلاین در دسترس است و در متن هر فصل پیوند دسترس به آنها را قرار داده است. او از رسانۀ فیلم بهره گرفته است تا در فرمی خلاقانه‌تر جنبه‌های کمتر شناخته‌شدۀ نظریه نوربرگ شولتز دربارۀ روح مکان و پدیدارشناسی معماری را بررسی کند. یک پرسش کتاب پرسش از چیستی معنای «پیروی» از کسانی است که پیش از این آمده‌اند؛ در همین حال جایگاه مورخ/ فیلمساز معماری را نیز بررسی می‌کند.

کتاب در کل گزارشی است از زندگی، کار، و نظریه‌های یک متفکر مهم. در عین حال علاقه‌مندان به روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر عمل (practice-led research)، به‌ویژه فیلم‌سازی و فیلم‌جستار، نمونه‌ای دانشورانه به دست می‌دهد که که شکاف میان متن و فیلم را پر کرده است. 

- مشخصات کتاب:

Anna Ulrikke Andersen. Following Norberg-Schulz: An Architectural History through the Essay Film. Bloomsbury Academics, 2022.

- فهرست مطالب کتاب:

Window 1 | Trondheim

Place

Practice

Essay: The Sound of a Windowpane Shattering

Window 2 | Oslo

Place

Practice

Essay: By the Window

Window 3 | Journey

Place

Practice

Essay: At the Window of a Train

Window 4 | Hamburg – Basel

Place

Practice

Essay: Three Windows on Europe 1945

Window 5 | Rome

Place

Practice

Essay: Fill in that window! Move into that Frame!

Window 6 | Piazza Navona

Place

Practice

Essay: A Campari-Moment by the Water Fountain

Window 7 | Calcata

Place

Practice

Essay: Are we not here to Say…Window

Window 8 | Sierre

Place

Practice

Essay: Les Fenêtres – en norvégien

Window 9 | Oslo

Place

Practice

Essay: Returned, X-rayed and Exposed

Window 10 | Trondheim

Place

Practice

Essay: Beyond the Network – 'Upon' Return

 

- اطلاعات بیشتر: https://www.bloomsbury.com/us/following-norbergschulz-9781350248366/

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
کتاب «تصویر کلمه: مطالعه‌ای درباره آیات قرآنی در معماری اسلامی»
سیدامیر کوشه‌ای
کتاب تصویر کلمه: مطالعه‌ای درباره آیات قرآنی در معماری اسلامی، اثر اریکا داد و شیرین خیرالله، از جمله مهمترین پژوهش‌ها درباره نسبت قرآن کریم با معماری دوره اسلامی است. جلد نخست این کتاب مشتمل بر مقدمه و هفت فصل است. داد در این جلد استدلال می‌کند که آیه‌های قرآن در هنر دوره اسلامی به مثابه نماد و نشانه‌ خدا به کار رفته  است، و کارکردی مشابه شمایل در هنر مسیحی دارد. او دیدگاه خود در این زمینه را پیشتر در مقاله‌ای با عنوان «تصویر کلمه»* منتشر کرده بود، و این جلد به نوعی گسترش یافته آن مقاله است. نویسنده در فصل نخست به مسئله ممنوعیت تصویر انسان و جانداران در تمدن اسلامی می‌پردازد. فصل‌های دو، سه و چهار به تحلیل کارکرد آیات قرآنی در تزیینات چهار بنای قبة الصخره در بیت‌المقدس، مقیاس النیل (نیل سنج) و مدرسه سلطان حسن در قاهره، و بیمارستان نوری در دمشق اختصاص دارد. فصل پنجم...
فراخوان ارسال مقاله برای «نشریۀ معماری اسلامی»: تغییرات اقلیمی و محیط مصنوع در جهان اسلام
This special issue of IJIA focuses on the impact of the current climate crisis on the built environments of the Islamic world, a space encompassing the Middle East, as well as Africa, Asia, and more recent geographies in Islam’s global dimensions. Specifically, it seeks to unpack this complex topic by utilizing architecture as a space of discourse for thinking about how one might craft a theory of ‘critical environmentalism’ across the Islamic world.
جلسۀ رونمایی از کتاب «نوشتن تاریخ معماری: شاهد و روایت در سدۀ بیست‌ویکم»
کتاب با مثال‌هایی از زمان‌ها و مکان‌های متنوع ــ از بناهای انقلابی هاییتی در سدۀ هجدهم تا شرکت‌های ساختمانی وایمارِ آلمان و کمپ‌های پناهجویان افریقایی...
معماری هنر و معماری جادویی در شاهنامه
مهرداد قیومی بیدهندی
در عالمی که فردوسی در شاهنامه تصویر کرده است، معماری (به معنای ساختن مکان زندگی انسان) جایگاه مهمی دارد. در این عالم، معماری بر دو نوع است: معماری برآمده از هنر و معماری برآمده از جادویی. معنای هنر در شاهنامه با معنای امروزی این واژه تفاوت دارد. هنر خاستگاهی ایزدی دارد و با نیکویی پیوسته است. در برابر آن، جادویی است که بدهنری و بددانشی و اهریمنی است. معماریِ هنر صفت‌های بهشتی دارد، دل‌آرا و جاودانه است. معماری جادویی صفت‌های دوزخی دارد و جای ماندن آدمیان و نیکوان نیست. معماری هنر بهترین شیوۀ شاهان فرهمند است و با آن فرّ و گوهر خود را نشان می‌دهند و آبادانی و نیکویی می‌گسترند. برخی از آنان، به پیغام سروش ایزدی، شهرهای جاودانه می‌سازند که جای جاودانان نجات‌دهندۀ جهان است.  در گزارش شاهنامه از سرگذشت ایرانیان، معماری و هنر در گذر روزگار سیری فروکاهنده دارند. در آغاز این روزگار، در زمان چهار پیامبر-پادشاه...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر