×

جستجو

سلجوقیان و جانشینان آنها: هنر، فرهنگ و تاریخ| شیلا کنبی، دنیز بایزید، مارتینا روجادی (و.)

سلجوقیان و جانشینانشان ــ در اصل برخاسته از اصل قبایل صحرانشین ترک‌تبار ــ از سدۀ یازدهم تا چهاردهم حاکمان پرقدرت سرزمین‌های وسیعی از آسیای میانه تا شرق مدیترانه بودند، دورانی که از حیث فرهنگی بسیار پربار بود. این کتاب مطالعه و جمع‌بندی‌ای از وضع این سرزمین‌ها در این دوره است، دوره‌ای که تحت حکومت سلجوقیان، مهاجرت مردم و دادوستد و درهم‌آمخیتن سنت‌های متنوع ــ شامل ترکمان، ایرانی-عربی-اسلامی، بیزانسی، ارمنی، فرهنگ‌های مسیحی از جمله فرهنگ صلیبیان ــ به همراه حمایت از معماری، به پیشرفت علوم و فنون و شکوفایی فرهنگ سرزمین‌های تحت سلطۀ آنها انجامید.  همچنین، در این کتاب بررسی می‌شود که چطور دگرگونی‌هایی در باورهای مذهبی و ایدئولوژی مسلط و شیوۀ زندگی در دورۀ سلجوقیان بر محصولات فرهنگی و هنری، معماری شهری و روستایی، کتیبه‌های یادمانی و القاب سلطنتی و نیز کسب‌وکارهای مرتبط با مذهب و علوم غریبه اثر گذاشت. به علاوه در این کتاب مسائل امروزی و رویکردهای تازه‌‌ای عرضه می‌شود که در حفاظت از میراث مادی این تمدن اثرگذار و متکامل به کار می‌آید. کتاب تحت نظارت ویراستاران و با همکاری گروهی بیست‌نفره از پژوهشگران این حوزه تدوین شده است.

 

The Seljuqs and their Successors

Art, Culture and History

Sheila Canby, Deniz Beyazit, Martina Rugiadi (eds.)

Edinburgh University Press, 2020

فهرست مطالب کتاب:

Part I: Introduction

Ch1: Editors' Introduction Sheila Canby, Deniz Beyazit, Martina Rugiadi

Ch2: What is special about Seljuq history? Carole Hillenbrand

Ch3: Seljuq art: an overview, Robert Hillenbrand

Part II: Rulers and Cities

Ch4: Rum Seljuq Caravanserais: Urbs in Rure, Scott Redford

Part III: Faith, Religion and Architecture

Ch5: The Religious History of the Great Seljūq Period , Deborah Tor

Ch6: Domes in the Seljuq Architecture of Iran, Lorenz Korn

Ch7: The Politics of Patronage in Medieval Mosul: Nur al-Din, Badr al-Din, and the Question of the Sunni Revival, Yasser Tabbaa

Part IV: Identities: Rulers and Populace

Ch8: Ghaznavid, Qarakhanid and Seljuq monumental inscriptions and the development of royal propaganda: towards an epigraphic corpus, Roberta Giunta & Viola Allegranzi

Ch9: Inscribed Identities: Some Monumental Inscriptions in Eastern Anatolia and the Caucasus, Patricia Blessing

Ch10: Grasping the Magnitude: Saljuq Rum between Byzantium and Persia, Rustam Shukurov

Part V: Magic and the Cosmos

Ch11: A Seljuq occult manuscript and its world: MS Paris persan 174, Andrew Peacock

Ch12: Al-Khāzinī’s Astronomy Under the Seljuqs: Inferential Observations (iʽtibār), Calendars and Instruments, George Saliba

Part VI: Objects and Material Culture

Ch13: Casting Shadows, Margaret Graves

Ch14: What’s in a Name? Signature, Maker’s Mark or Keeping Count: On Craft Practice at Rayy, Renata Holod

Ch15: Collaborative Investigations of a Monumental Seljuq Stucco Panel, Leslee Michelsen & Stefan Masarovic

Ch16: The Florence Shāhnāma between History and Science, Alessandro Sidoti & Mario Vitalone

 

اطلاعات بیشتر:

https://edinburghuniversitypress.com/book-the-seljuqs-and-their-successors.html

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
ایدهٔ پادشاه عادل در هنر و فرهنگ مادی جهان ایرانی | برگزاری نشست گروه پژوهشی مطالعات تاریخ هنر غبار با همکاری مناظر
سخنرانی ها به دو زبان فارسی و انگلیسی است (مترجم همزمان برای بخش پرسش و پاسخ ) امکان شرکت در نشست ها به صورت حضوری...
جایگاه دانش‌پژوهی در هنر معاصر و مدرن متأخر ایران | نشست مجازی
در سال‌های اخیر، شاهد جهش مساعدی در انتشار کتاب‌هایی بوده‌ایم که به کاوش در جنبه‌های مختلف هنر مدرن و معاصر ایران اختصاص دارد. این انتشارات...
«خبررسانِ هنر»: تبادل هنری چینی-ایرانی | انتشار قسمت جدید این پادکست
پادکست «خبررسانِ هنر» فضایی برای علاقمندان و عاملان هنر اسلامی و هندی است تا در آن وضع کنونی بازار، نمایشگاه‌ها و پژوهش‌های هنری را بررسی...
مطالعاتی در تاریخ فرهنگی ایرانی | مجموعه کتاب
مجموعهٔ حاضر مجموعه‌ای از کتاب‌ها و پژوهش‌ها در حوزهٔ مطالعات ایرانی است؛مجموعه‌ای در امتداد محفل «مقالات پمبروک»، که به همت چارلز ملویل در کمبریح تأسیس...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر