×

جستجو

نشانه‌های صوت: صدا، معماری و تخیل در هنر سده‌های میانه| بیسرا وی. پنچوا (و.)

در کتاب حاضر، تاریخ هنر و مطالعات صوت کنار هم قرار داده شده تا دیدگاه‌هایی تازه دربارۀ کلیساها و کلیساهای بزرگ سده‌های میانه عرضه شود که فضاهایی بودند که ادراک امور بصری اساساً با صوت شکل می‌گیرد. در فصول کتاب، بازۀ گستردۀ جغرافیایی و تاریخی گنجانده شده؛ از سدۀ پنجم تا پانزدهم و از ارمنستان و بیزانتیوم تا ونیز، رم، و سانتیاگو ده کومپوستلا. در مقالات کتاب بررسی‌هایی متنوع از جوّ ناملموس صوتیِ حاصل از موسیقی عبادی در این مکان‌ها عرضه شده و فنون دیجیتال برای بازسازی جو تاریخی محیط به کار رفته است.

کتاب حاضر، که بر پایۀ یک طرح پژوهشیِ میان‌رشته‌ایِ ده‌ساله در دانشگاه استنفورد بنیان شده، درک ما را از رابطۀ در هم‌تنیده میان سرود و آیین دینی مسیحی در سده‌های میانه، آکوستیک فضاهای معماری، و زیبایی‌شناسیِ بصری‌شان گسترش می‌دهد. در کنار هم، همکاران این کتاب دیدگاه‌هایی عرضه می‌کنند که در تاریخ هنر، مطالعات صوت، موسیقی‌شناسی، و مطالعات سده‌های میانه موضوعیت دارد.

Icons of Sound: Voice, Architecture, and Imagination in Medieval Art

by Bissera V. Pentcheva

Routledge, 2021

فهرست مطالب کتاب:

Introduction | Bissera V. Pentcheva

 

1. Singing Doors: Images, Space, and Sound in the Santa Sabina Narthex| Ivan Foletti

2. Sights and Sounds of the Armenian Night Office, as Performed at Ani: A Collation of the Archaeological, Historical, and Liturgical Evidence| Christina Maranci

3. The Glittering Sound of Hagia Sophia and the Feast of the Exaltation of the Cross in Constantinople| Bissera V. Pentcheva

4. Transcendent Visions: Voice and Icon in the Byzantine Imperial Chapels| Bissera V. Pentcheva

5. Echoes and Silences of Liturgy: Liturgical Inscriptions and the Temporality of Medieval Rituals| Vincent Debiais

6. Sound, Space, and Sensory Perception: The Easter Mass in the Liturgy of San Marco, Venice| Deborah Howard

7. The Marble Tempest: Material Imagination, the Echoes of Nostos, and the Transfiguration of Myth in Romanesque Sculpture| Francisco Prado-Vilar

 

Epilogue: A Voice from beyond the Grave: Tintoretto among the Art Historians| Alexander Nemerov

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب:

https://www.routledge.com/Icons-of-Sound-Voice-Architecture-and-Imagination-in-Medieval-Art/Pentcheva/p/book/9780367440879

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تاریخ فرهنگی هنر آسیایی | فراخوان ارسال پیشنهاده برای مشارکت در تألیف کتاب
تاریخچه‌ی فرهنگی هنر آسیایی (CHoAA) شامل تاریخچه‌ی هنر در سراسر آسیا در 2500 سال گذشته، از جمله شرق، غرب، جنوب، جنوب شرق و آسیای مرکزی...
تاریخ معماری چیست؟ | (پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر)
مهرداد قیومی بیدهندی
تاریخ معماری چیست؟ مقدمه‌ای است بر مباحث نظری‌ای که نویسندگان تاریخ معماری و خوانندگان آثار مورخان معماری با آن مواجه می‌شوند. در این کتاب، از مباحث مهمی سخن می‌رود که در طی تاریخِ تاریخ معماری در سده‌ی اخیر مطرح شده و تاریخ معماری را به وضع کنونی آن رسانده است. این مباحث در کتاب به‌اختصار مطرح شده و هدف این بوده است که سررشته‌ای از آنها در اختیار مخاطبان اصلی کتاب، یعنی دانشجویان و محققان تاریخ معماری، گذاشته شود.
دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی فضاهای جنسیت‌زده در تاریخ هنر و معماری مدرن | برگزاری همایش: چرا زنان معمار بزرگی وجود نداشته‌اند؟
کنفرانس ما پیوندهای پیچیده‌ی بین جامعه، جنسیت و فضا را از دیدگاه کاملاً فمینیستی بررسی خواهد کرد. با این کار، تلاش می‌شود هم بر بهره‌وری زنان در تمامی ابعاد معماری و برنامه‌ریزی و هم بر گفتمان‌های تاریخی هنر در رابطه با درک جنسیتی و استفاده از فضا تأکید شود.
زبان تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
سلسله کتاب‌های «مطالعات دانشگاه کیمبریج درباره‌ی فلسفه و هنرها» میدان بحث مشترک فلسفه و رشته‌های مرتبط با نقد تاریخ هنر و ادبیات و فیلم و...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر