×

جستجو

۱۷۳. «مدل‌سازی شهرهای سنتی اسلامی». نزار الصّیاد. ترجمهٔ مریم قیومی. در گلستان هنر، ش ۱۴ (زمستان ۱۳۸۷)، ص۵۵- ۶۴.
اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر