×

جستجو

۱۷۰. «محوطهٔ تاریخی سَپَرُوی نایین». علمدار حاجی‌محمدعلیان. در گلستان هنر، ش ۱۴ (زمستان ۱۳۸۷)، ص۳۰- ۳۴.
اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر