×

جستجو

داستان‌های شهری و فضاهای رم: پیر پائولو پازولینی و شهر | گرگوری اسمیت

Urban Narratives and the Spaces of Rome: Pier Paolo Pasolini and the City
Gregory Smith
Routledge, 2021

 

این کتاب با تمرکز بر آثار پازولینی، حومۀ رم و اهمیت نگرش پازولینی در هویت‌سازی حومه و شناخت آن را بررسی می‌کند و با مطالعۀ جامعۀ معاصر ایتالیا، در پی آشنایی با مسئلۀ محرومیت اجتماعیِ جوامع حومه‌نشین است.
مطالعات روایی در مرکز پژوهش‌های علوم اجتماعی معاصر است. این کتاب به کمک تحلیل روایی، و تأثیرات متقابل سینما، ادبیات و اوضاع سیاسی و اجتماعی ایتالیا، فهم عمیق‌تری از حومۀ مطرود شهر عرضه می‌کند. این کتاب از طریق توصیف حومۀ رم، به عنوان یک منطقۀ حاشیه‌نشین همگن که در نوشته‌ها و فیلم‌های پازولینی برجسته است، حومۀ شهر را با نگاهی خوب شرح می‌دهد. این بازنگری [به حومۀ شهر] تاثیری ماندگار بر حومۀ مدرن و روایات شهروندان عادی بر جا گذاشت که در هنر خیابانی و آثار موسیقایی محبوب معاصر پیداست. نگرش انقلابی پازولینی به ما اجازه می‌دهد تا ماهیت انسانی و گیرای‌ زندگی شهری را در مناطقی ورای محدوده‌های اصلی شهر ارزیابی کنیم. توجهی که در این کتاب به جوامع شهری حاشیه‌نشین شده، می‌تواند از رم به دیگر شهرها و مناطق جهان بسط پیدا کند. این کتاب رابطه‌ای میان مباحث اجتماعی، جغرافیا، شعر، ادبیات، فیلم و هنرهای تجسمی عرضه می‌کند تا از تجربۀ زندگی در مناطق محروم شهری بگوید.

فهرست مطالب کتاب:


1.Introduction
2.The Changing Faces of the Periphery
3.Pasolini’s Rome 
4.Pasolini, the Roman Periphery, and the Sacred 
5.Citizen Narrative: Spatial Self-Representation in the Roman Periphery 
6.Urban Arts and the Sacred 
7.Contemporary Relevance

 

داستان‌های شهری و فضاهای رم: پیر پائولو پازولینی و شهر
گرگوری اسمیت
راتلج، ۲۰۲۱

 

اطلاعات بیشتر:

https://www.routledge.com/Urban-Narratives-and-the-Spaces-of-Rome-Pier-Paolo-Pasolini-and-the-City/Smith/p/book/9781032039336

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تاریخ فرهنگی هنر آسیایی | فراخوان ارسال پیشنهاده برای مشارکت در تألیف کتاب
تاریخچه‌ی فرهنگی هنر آسیایی (CHoAA) شامل تاریخچه‌ی هنر در سراسر آسیا در 2500 سال گذشته، از جمله شرق، غرب، جنوب، جنوب شرق و آسیای مرکزی...
شیوه‌های مستندنگاری بافت‌های روستایی؛ نمونه‌ی مطالعاتی روستاهای پلکانی منظر فرهنگی هورامان | برگزاری نشست
ارزیابی مناظر فرهنگی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین؛ نمونه‌ی مطالعاتی منظر فرهنگی هورامان
شهرهای بیابان‌زا
امید شمس
بیابان با کویر فرق دارد. بیابان جایی است پهناور که میانگین سالانه‌ی بارش آن از ۵۰ میلی‌متر کمتر است. در بیابان گاه تا چند سال باران نمی‌بارد؛ اما یک‌باره طی چند ساعت آسمان همه‌ی دلش را خالی می‌کند. در عوض، بیابان حدود ۱۰۰ برابر بارش سالانه تبخیر و تعرق دارد. بیابان بسیار کم‌آب و کم‌گیاه است یا به‌کلی آب و گیاه ندارد. در مقابل، کویر یا همان که نمکزارش می‌نامیم، پست‌ترین جای بیابان است. آب در کویر بخار می‌شود و چنان نمک بر جای می‌گذارد که دیگر فقط به گونه‌های گیاهانی غیر زراعی مجال روییدن می‌دهد.
نظام پستی در صفویه، افشاریه، و زندیه‌ی ایران | ویلم فلور
در حالی‌که عملکرد نظام پستی ایران، پیش از ۱۵۰۰ و پس از ۱۸۰۰ میلادی، پیش از این، بررسی شده است؛ برای نخستین بار است که در این مقاله، عملکرد و ویژگی‌های نظام پستی ایرانیان، بین ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی، اساساً بر مبنای منابع اولیه، تحلیل می‌شود. چنین پژوهشی محققان را در فهم بهتر ارتباطات، هم در مناسبات اداری حکومت و هم در مناسبات خصوصی افراد، در دوره‌های صفویه، افشاریه، و زندیه‌ی ایران کمک می‌کند.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر