×

جستجو

«تاریخ معماریانه (آرکیتکچرال هیستری)؛ گزیده مقالات مربوط به معماری و دیوان‌سالاری» | معرفی نشریه‌

معرفی نشریه‌: «تاریخ معماریانه (آرکیتکچرال هیستری)؛ گزیده مقالات مربوط به معماری و دیوان‌سالاری»

Architectural History | Including Special Collection: Architecture and Bureaucracy | Volum 65 | 2022

معماری و دیوان‌سالاری: ناگسستنی و ناسازگار؟ این دو حوزه اغلب در تضاد با هم دیده شده است؛ پسین نیروی خلاقه‌ی پیشین را سرکوب می‌کند؛ با این حال، آیا ممکن است هیچ هم‌پوشانی و اشتراکی میانشان نباشد یا گاه‌گداری در فرآیندشان هم‌زمانی‌ای رخ ندهد؟ تقلیل دادن نقش دیوان‌سالاری در معماری، به عاملی بیرونی و مخرب، توانایی ما اندیشمندان و سازندگان معماری را برای کشف راه‌های ارتباط و کار با این عنصر نافذ در نظامِ اجتماعیِ معاصر محدود می‌کند؛ حال آنکه فهم این ارتباط پرتنش ممکن است ما را در پل زدن بر فواصلی که میان معماری و جوامع، در سیاق‌های گوناگون، ایجاد شده یاری کند. در این مجموعه مقالات، نحوه‌ی گفتگوی میان معماری و دیوان‌سالاری درباره‌ی دیدگاه‌هایشان، در قرن بیستم میلادی، بررسی شده است. به ویژه، هدف پرداختن به مصادیقی است که در آنها دانش معماری عاملی موثر بر یا محصولی از دستگاه دیوان‌سالاری بوده است. در پس این تصور‌ که دیوان‌سالاری محل اعمال و تحمیل قدرت بر معماری است و برانگیختگی احساس استیصال ناشی از آن، بستری قرار گرفته که محل کنش و تعامل‌هایی نه متناقض، بلکه در هم تنیده است. چگونگی تعامل این حوزه‌ها با یکدیگر، چنانچه در مقاله‌های در پی نشان داده می‌شود، گوناگون و درخور بررسی دانشورانه است.

 

فهرست مقالات:

The Puzzle of Architecture and Bureaucracy

'As Efficient as a Factory': Architectural and Managerial Discourses on Government Office Buildings in Belgium, 1919-39

A Township Complete in Itself: The London County Council Architects and the Building of Becontree, 1919-34

Between Bureaucratic Tradition and Professional Discourse: Turkey and the Cade of SİSAG, 1969-77

The Bureaucratisation of Architecture in Post-War Italy: SGI under Aldo Samaritani, 1945-73

Architecture and the Collective: Structures and Processes of Architectural Work in the GDR

Bureaucratic Reform as Triggers of Experimental Design: KBS and Public Building in Sweden, 1963-74

Neither Perfect Nor Ideal: Palladio's Villa Rotonda

Reassessing Joseph Bonomi the Elder: The Hawksmoor Prize Essay 2021

A Gothic Vision: James Goold, William Wardell and the Building of St Patrick's Cathedral, Melbourne, 1850-97

The Workers Who Built the University of Glasgow, 1867-71

Development Visions in Ghana: From Design Schools and Building Research to Tema New Town

Privacy, the Housing Research Unit at the University of Edinburgh and the Country House, 1959-70

اطلاعات بیشتر:

https://www.cambridge.org/core/journals/architectural-history/volume/DD7A00A2A8CD21DF16961464131FED39

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
«مسجد سنجیده‌ی قزوین: کارکرد و زمان ساخت» | لیلا قاسمی، زهره تفضلی
در محله‌ی کهن راه‌ری در شهر قزوین، بنایی تاریخی با نام «مسجد سنجیده» وجود دارد. تاریخِ ساختِ این بنا و بانی آن نامشخص است. با در نظر گرفتن برخی شواهد کالبدی در بنا و برخی شواهد در گزارش‌های مرمتیِ بنا و نظر به اینکه برخی محققان پیشین با توجه به شباهت فرم بنا به مقابر، احتمال تغییر کارکرد این بنا را مطرح کرده‌اند، به نظر می‌رسد کارکرد اصیل بنا چیزی غیر از مسجد بوده و در دوره‌ای کارکرد آن تغییر یافته است. درباره‌ی کارکرد اصیل آن نظراتِ مختلفی وجود دارد.
اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ژرژ فردریش کروزر | نخستین نشست از سلسله نشست‌های سهراب
برگزارکننده: گروه پژوهشی میت‌اوخته، موسسه‌ی فرهنگی هنری کتاب‌آرایی ایرانی میزبان: نگارخانه‌ی لاجورد
ایران‌شناسی در قلمرو زبان آلمانی (دو گزارش تاریخی) | رودیگر اشمیت، مانفرد لورنتس
ایران‌شناسی در آلمان سنّتی غنی است و سابقه‌ای چندصدساله دارد. به‌واقع هیچ‌یک از حوزه‌های گوناگون پژوهش در تاریخ و فرهنگ ایران کهن، اعمّ از باستان‌شناسی،...
تاریخ هنر و نهادهایش: بنیادهای یک رشته (۱) | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
الیزابت منسفیلد، استاد تاریخ هنر در دانشگاه ساوت در سوانی امریکا، در این کتاب، مقالاتی را بر محور موضوع بررسی رشته‌ی تاریخ هنر را از...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر