×

جستجو

۱۷۲. «‌در میانهٔ فردوس و دارالسلطنه: نشانه‌شناسی اصفهان صفوی». هایدی والشر. ترجمهٔ اردشیر اشراقی. در گلستان هنر، ش ۱۴ (زمستان ۱۳۸۷)، ص۴۰- ۵۴.
اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر