×

جستجو

فربد افشار بكشلو

فربد افشار بكشلو

دانشجوی دکتری معماری
معماری پس از شهریور ۱۴۰۱: هر خواست اجتماعی جديد منجر به تحولاتی معنا‌دار در عرصه معماری می‌شود
فربد افشار بكشلو

روز معمار، يكشنبه سوم ارديبهشت، فرصتی است تا به تأثير تحولات ناشی از جنبش اجتماعی «زن، زندگی، آزادی» بر معماری بپردازيم. اين جنبش ابعاد گوناگون زندگی ما ايرانيان را تحت‌ تاثير قرار داده و نشان از تغييرات عميق در خواسته‌های اجتماعی جامعهٔ ايرانی است، تغييراتی كه طی چند نسل و در بلندمدت شكل گرفته‌اند. تجربهٔ تاريخی نشان داده است هر خواست اجتماعی جديد منجر به تحولاتی معنا‌دار در عرصهٔ معماری می‌شود تا آن را با رفتارهای اجتماعی جديد هماهنگ كند. به عنوان مثال، تحولات اجتماعی ايران بين دههٔ ۴۰ و ۵۰ شمسی كه مبتنی بر ايدهٔ بازگشت به خود بود،...

معمار کیست؟
فربد افشار بكشلو

شنبه سوم اردیبهشت، روز بزرگداشت معمار نام گذاری شده است. این امر فرصتی فراهم کرد تا در آغاز قرن جدید، تاملی بر خلا معرفتی موجود پیرامون این نقش در تاریخ معماری ایران شود. نقش معمار، نقشی ایستا نیست، بلکه در طول تاریخ  معماری جهان تحول بسیاری یافته است. در مغرب زمین، این نقش در دو مرحله دچار تحول شده است و اکنون نیز در آستانه ی تحولی دیگر قرار دارد. نخستین مرحله، نقش معمار را تا پایان دوره ی قرون وسطی تبیین می کند. در این مرحله، اسناد جامع طراحی و ساخت (پلان، مقطع، نما، ...) بنا در میانه نبود،...

خانه یک سقف نیست
فربد افشار بكشلو

در شب ۲۸ آذرماه، برنامهٔ تلويزيونی ثريا به موضوع مسكن پرداخت تا بتواند كمكی به طرح مطرح‌شده از طرف دولت (نهضت ملی مسكن) باشد. متأسفانه آنچه در اين برنامه مطرح شد دارای نقصان بسيار بود به نحوی كه می‌توان از آن تحت عنوان پنهانكاری و دستكاری عريان در واقعيت ياد كرد. طرح پيشنهادی كه در اين برنامه مطرح شد مبتنی بر نظريه‌های نوشهرگرايی (New Urbanism) و ساخت سكونتگاه‌های خود اتكا بود. اين طرح، جامعه هدف و كاربران اصليی‌اش را ۴۰ درصد جمعيت شهرنشينی معرفی می‌كند كه می‌خواهند از شهرهای بزرگ خارج شده و به روستاها و شهرهای كوچك و متوسط...

تکمله‌ای بر یادداشتِ «آغازی برای پایان یک رویکرد پراشتباه»
فربد افشار بكشلو

  همان گونه که در یادداشت «آغازی براي پايان يك رويكرد پراشتباه» اشاره شد، در دههٔ ۹۰ میلادی، آقای کیوان کریمی دربارهٔ عواقب توسعهٔ مدرنیستی بافت کهن شهری در ایران پژوهشی را انجام داده‌اند. در این پژوهش (دکتری) نحوهٔ مداخلهٔ مدرنیستی با ارگانیک در بافت کهن مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور، شش شهر در ایران (شیراز، کرمان، قزوین، همدان، کرمانشاه و سمنان) و شش شهر در انگلستان (نوریچ، بریستول، یورک، هِرِفورد، کانتبری و وینچستر) در بازهٔ زمانی اواخر قرن ۱۹ (دوران قاجار) تا اواخر قرن ۲۰ (دوران جمهوری اسلامی) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. در این بازهٔ زمانی مداخلات...

آغازی برای پایان یک رویکرد پراشتباه
فربد افشار بكشلو

مطرح شدن مجدد طرح توسعه ی حرم شاه چراغ (ع) سبب بروز نگرانی شدید در جامعهٔ معماری و شهرسازی ایران شده است.  افراد از دریچه‌های متفاوتی این نگرانی را مطرح کرده‌اند، ولی جای یک نگاه خالی بود: منطق اجتماعی فضای شهری بافت موجود و عواقب این مداخله برای آن. بر مبنای نظریهٔ چیدمان فضا، فعالیت میرا ترین عنصر شهری است و بسیار سریع‌تر از دو عنصر دیگر شهری، یعنی ساختمان و معبر، دچار دگرگونی می شود. در مقابل، معبر نامیراترین عنصر شهری است و خطی است که برای زمانی طولانی بر پیکر شهر باقی می‌ماند. بر مبنای پژوهش‌های متعددی که...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر