×

جستجو

فرهاد نظری

فرهاد نظری

تأثیر سدسازی بر سرنوشت میراث فرهنگی (آثار و محوطه‌های تاریخی)
فرهاد نظری

ایران سرزمین کم‌آبی است. در فلات ایران، بسیاری از زیستگاه‌ها در درّه‌ها، دامنۀ کوه‌ها، و در حاشیۀ منابع آبی مانند رودخانه‌ها، چشمه‌ها، برکه‌ها و قنات‌ها پدید آمده است. در چند دهۀ گذشته بر روی بسیاری از رودخانه‌های کوهستانی، سد ساخته شده و این سدسازی‌ها سبب شده بسیاری از آثار و محوطه‌های تاریخی زیر آب فرو بروند و دسترسی به آنها دشوار یا غیر ممکن گردد. ایران پس از ترکیه بیشترین میزان فعالیت‌های سد‌سازی را در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا دارد.دیگر پروژه‌های عمرانی مانند شهرسازی، راه‌سازی، پُل‌سازی و انتقال آب نیز موجب تهدید و تخریب آثار و محوطه‌های پُرشماری شده...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر