×

جستجو

تخیل و هنر: بررسی‌هایی در نظریۀ معاصر| ویراستاران: کیث مازر و آنانتا ساکلا

این پروژۀ میان‌رشته‌ای جامع‌ترین مطالعۀ تخیل تا امروز است. گروه گزینش‌شدۀ بین‌المللی دانشورانی که در این پروژه همکاری کرده‌اند چارچوب نظری بدیع و جسورانه‌ای را برای مفهوم‌سازی (دوبارۀ) تخیل در همۀ صورت‌های گوناگون آن به دست می‌دهند. کتاب اختلافات و تعارض‌ها و بن‌بست‌های منطقی پیچیدۀ مرتبط با انبوهی از مدیوم‌های هنری را بررسی می‌کند که در آنها تخیل انسانی نمود پیدا می‌کند.  تخیل در مقام یکی از ویژگی‌های بنیادین نوع بشر که گویا در سایر موجودات نیز با درجات و پیچیدگی‌های مختلف وجود دارد، محصولِ انسان بودن است و همه چیز در آن بافته شده است. این کتاب نشان می‌دهد که تخیل مانند صمغی است که تمدن انسانی، چه جنبه‌های مثبت و چه جنبه‌های منفی آن، را به هم پیوند می‌زند.

Imagination and Art: Explorations in Contemporary Theory

 Keith Moser and Ananta Ch. Sukla (eds.)

Brill, 2020

عناوین بخش‌های اصلی کتاب به این شرح است:

- Introduction

- Historical Imagination and Judgment

- Gendered Imagination

- Imagination and Ethics

- Phenomenological and Epistemological Perspectives

- Postmodern Perspectives

- Imagination in Scientific Modeling and Biosemiotics

- Aesthetic Perspectives

- Non-Western Perspectives

- Artists Reflect on Imagination: An Imaginative Epilogue

 

اطلاعات بیشتر و ملاحظۀ فهرست کامل کتاب:

https://brill.com/view/title/57455?rskey=q02xQP&result=8

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
معماریِ تاریخ هنر: یک تاریخ‌نگاشت| مارک کرینزن، ریچارد جی ویلیامز
جایگاه معماری در تاریخ هنر چیست؟ چرا در دوره‌هایی معماری در کانونِ این رشته (دیسیپلین) بوده است و در دوره‌های دیگری گویی در حاشیۀ آن؟...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر