×

جستجو

۱۸۱. «کتابچهٔ برآورد مخارج راه‌سازی مازندران از حسین‌قلی قاجار مهندس». عمادالدین شیخ‌الحکمایی، محمودرضا جعفریان. در گلستان هنر، ش ۱۵ (بهار ۱۳۸۸)، ص۳۶- ۴۴.
اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر