×

جستجو

زهرا برادران

زهرا برادران

گادامر برای معماران| پل کیدر
زهرا برادران

هانس-گئورگ گادامر یکی از برجسته‌ترین متفکران اروپایی قرن بیستم بود. فلسفهٔ او مخصوصا به کشف متداول‌ترین الگوهای تجربه و تفکر - که هرگاه مردم در جستجوی فهم جهان و یکدیگر هستند، زمانی که متون یا دیگر نمودهای معنا را تفسیر می‌کنند و هنگامی که هنر یا طبیعت را به گونه‌ای فریبنده، لذت‌بخش و معنادار تجربه می‌کنند، رخ می‌دهد - اختصاص دارد. گرچه گادامر به‌طور خاص دربارهٔ معماری کم نوشته است، نوشته‌های او در باب هنر و زیبایی‌شناسی گسترده‌ است و نقشی محوری در برنامهٔ کلی فلسفی او بازی می‌کند. به همین علت، در طول دهه‌ها، اندیشهٔ او بر طیف گسترده‌ای...

طراحی معماری از من فرار می‌کند!
زهرا برادران

یا هوطراحان بناهایی که این روزها در شهرهای بزرگ و کوچک کشورمان ساخته می‌شود، چه کسانی هستند؟ مهندس معمارند؟ مهندس عمرانند؟ یا غیره؛ اگر معمارند، چگونه معماری هستند؟ چه توانایی‌ها و مهارت‌هایی دارند؟ در اوضاع امروز ساخت‌وسازِ کشور، چگونه معماری می‌تواند طراحیِ معماری کند؟آن روزها که دانشجوی کارشناسی معماری بودم برای انجام پروژه‌های درسی مهارت‌هایی لازم بود؛ کمترش را در دانشگاه یادمان دادند و برای کسب بیشترش روانۀ کلاس‌های مختلف می‌شدیم. بیشتر تشویقمان می‌کردند مهارت‌های اسکیس زدن را یاد بگیریم و به قول معروف دستمان را قوی کنیم. ما هم برای اینکه در ژوژمان‌ها اغلب پروژه‌هایی که راندوهای خاص‌تری داشتند...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر