×

جستجو

چهار مزار آسیای میانه: یک تاریخ معماریِ سیاسی-اجتماعی| آر. دی. مک‌چسنی

در آسیای میانه، مزارهای مسلمانان چندین سده است که به منزلۀ مراکز اجتماع عمل می‌کند؛ به خصوص مزارهای شهری بزرگ که در بسیاری از موارد به نظر می‌رسد هم در خدمت الهام‌بخشی و هم توسعۀ معماریِ شهر بوده است. در کتاب حاضر، مک‌چسنی تاریخ چهار مزار کهن گور امیر در سمرقند، مزار خواجه ابونصر پارسا در بلخ، روضۀ شریف در مزار شریف، و خرقة‌النبی در قندهار را ثبت می‌کند. در همۀ این چهار نمونه، پدیدآیی و تکامل معماریِ این مزارها از طریق روایت‌هایی از تاریخ اجتماعی و سیاسی آنها و شواهد تصویریِ مربوط به یک سده و نیم گذشتۀ آنها پیگیری شده است.

Four Central Asian Shrines: A Socio-Political History of Architecture

R.D. McChesney

Brill, 2021

– فهرست مطالب کتاب:

Introduction

Chapter 1 Gur-i Mir: The Timurid Shrine at Samarqand 1405–2016

Restricted Access

Chapter 2 Centering a City (1): The Khwajah Abu Nasr Parsa Shrine at Balkh

Chapter 3 Centering a City (2): The Noble Rawzah of Mazar-i Sharif

Restricted Access

Chapter 4 The Shrine of the Prophet’s Cloak, the Khirqat al-Nabī of Qandahar

Restricted Access

Conclusion

 

– اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب:

https://brill.com/view/title/59906

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
مطالعاتی در تاریخ فرهنگی ایرانی | مجموعه کتاب
مجموعهٔ حاضر مجموعه‌ای از کتاب‌ها و پژوهش‌ها در حوزهٔ مطالعات ایرانی است؛مجموعه‌ای در امتداد محفل «مقالات پمبروک»، که به همت چارلز ملویل در کمبریح تأسیس...
برگزاری سخنرانی مجازی: «وضوخانه‌های مساجد در شرق نزدیک دوران میانه»
وضوخانه‌ها تا کنون به ندرت مورد توجه باستان‌شناسان و مورخان معماری قرار گرفته است. این ساخته‌ها، که خودْ ملحقه‌ای به بناهای مذهبی، با ذکری حرام انگاشته، و گاهی به اشتباه شناسایی شده بودند به دشواری در دسترس مطالعه قرار میٰ‌گیرند زیرا از گذشته و هم‌اکنون (در مورد بناهایی که هنوز در کارند) این بناها تحت مرمت‌ها و بازسازی‌های بی‌شمار بوده است. برای مشارکت در مطالعۀ این گونه‌ها، [در این سخنرانی] به نمونۀ شهر صور در ارتباط با نمونه‌های دیگر از سده‌های میانۀ خاورمیانه پرداخته می‌شود.
غَرْقْ در «غرق»: محققان فرنگی و تبعات و ریشه‌های یک اشتباه
سینا سلطانی
در منابع مکتوب تاریخ معماری ایران به‌ندرت نوشته‌ای یافت می‌شود که حاوی اطلاعاتِ مستقیمی دربارۀ طراحیِ معماری باشد. قِلّت این نوع نوشته‌ها اهمیت درک درست...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر