×

جستجو

هیچ اتفاقی نیفتاد: یک تاریخ| سوزان ای. کرِین

گذشته آن چیزی است که اتفاق افتاد. تاریخ آن چیزهایی است که از گذشته به یاد می‌آوریم و می‌نویسیم، روایتی که می‌سازیم تا به حافظه‌مان و منابع آن معنا بدهیم. اما اگر به گذشته نگاه کنیم و به خاطر بیاوریم که «هیچ اتفاقی نیفتاد» چه؟ چرا ممکن است احساس کنیم که «آنچه بود هیچ بود»؟ نویسندۀ این کتاب چنین مشاهدات به‌ظاهر ساده‌ای را دگرگون می‌کند و «هیچ» را طور جدیدی بازتعریف می‌کند: هیچ به منزلۀ چیزی که می‌دانیم و می‌توانیم به خاطر بیاوریم.

«هیچ/ nothing» اصطلاحی کلی است که به هر چیزی اطلاق می‌شود که ممکن است ملال‌آور باشد و یا اصلاً وجود نداشته باشد. برای اینکه هیچ را مانند نویسنده، سوزان کرین، ببینیم (با n بزرگ)، شاید انطباق ذهنی ــ احتمالا زیادی ــ لازم باشد. البته هیچ در واقع همیشه در حال روی دادن بوده است. آنطور که کرین در بحثِ بامزه و جذابش مطرح می‌کند، هیچ بودن مادون مسحورکننده بودن نیست.

وقتی هیچ چیزی تغییر نمی‌کند، در حالی که به نظرمان باید تغییر می‌کرد، ممکن است آن را بی‌عدالتی بدانیم؛ وقتی طی دورۀ زمانی‌ای طولانی و آهسته هیچ چیز روی نمی‌دهد، ممکن است آن را ملال‌آور بخوانیم. عدالت و ملال تاریخ‌هایی دارند، همچنان که احساس رهایی یا ناامیدی کردن از اینکه هیچ روی نداده تاریخ دارد؛ مثلا وقتی پایانِ پیش‌بینی‌‌شدۀ جهان روی نمی‌دهد و جنبش‌های هزاره باید دوباره یارگیری کنند. با توجه کردن به اینکه  هیچ روی ندادن در زمان حال را چگونه می‌فهمیم و «هیچ ندانستن» و «هیچ نکردن» چه معنایی دارد، می‌توانیم بپرسیم که چنین تجربه‌هایی چطور به یاد آورده خواهند شد.

سوزان کرین با اتکا بر تحلیل‌های بصری و مطالعات فرهنگی به سهولت موضعش را میان شیوه‌های گوناگونِ دیدنِ هیچ جابه‌جا می‌کند تا راه تازه‌ای برای تفکر دربارۀ تاریخ پیش بگذارد. با به خاطر آوردن اینکه چطور هیچ روی نداد، چطور آنچه بود هیچ بود یا چطور  هیچ چیزی تغییر نکرد، می‌توانیم تاریخ‌هایی را بازیابیم که همیشه جایی بوده است.

 

Nothing Happened: A History

Susan A. Crane

Stanford University Press, 2021

اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب:

https://www.sup.org/books/title/?id=32383

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تاریخ‌نگاشت ایرانی در امپراتوری‌ها | سخنرانی مجازی
این ارائه برخی از ویژگی های اصلی تاریخ‌نگاری فارسی در دوران عثمانی، صفویه و مغول را مورد بحث قرار خواهد داد. وقایع‌نگاران مدرن اولیه در...
منظر و هرمنوتیک بصریِ مکان، ۱۵۰۰-۱۷۰۰| کارل اِی. ای. انکل و والتر ملیون (و.)
در این کتاب، روش‌های تصویرمحورِ تفسیری بررسی می‌شود که منظره‌پردازانِ تصویری و ادبی بین سال‌های ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ به کار گرفتند. [نویسندگانِ] ۱۷ جستارِ این...
تجدید دیدار دروازه‌های دگرگونی| دنیل ای. باربر
این مقاله به کند و کاو فرصت‌هایی می‌پردازد که برای حرفه تاریخ معماری در اثر همه‌گیری {کووید۱۹} و تشدید بلواهای نژادی پدید آمده است. بر آنیم که به همه‌گیری به منزله فرصتی، یا به تبعیت از روی* دروازه‌ای، به منزله واسطه بازنگری در عادات، اعمال و تعهدات بنگریم. کلیدواژه‌ها: تغییرات آب و هوایی، فنون فرهنگی، تاریخ و تئوری، تبعیض نژادی، دگرگونی   * Arundhati Roy, “The Pandemic is a Portal,” Financial Times, April 3, 2020   Daniel A. Barber. “Doors and Portals, Revisited” in Architectural Theory Review. Published online: 08 Oct 2020.   – اطلاعات بیشتر و مطالعۀ متن مقاله:  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13264826.2020.1822301
ساختن خلافت: ساخت‌وساز، تخریب و هویت فرقه‌گرایانه در معماری دورۀ متقدم فاطمیان| جنیفر ای. پروییت
این مطالعه به معماری دورۀ متقدم فاطمیان اختصاص دارد، یک سلسلۀ شیعۀ اسماعیلی که از سدۀ دهم تا دوازدهم بر کل دنیای مدیترانه‌ای حکمرانی کرد....

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر