×

جستجو

سخنرانی مجازی: «تاریخ معماری ایران: نگرشی نو به واژگان برگرفته از فرهنگ‌نامه‌ها و متون کهن»

سخنرانی مجازی: «تاریخ معماری ایران: نگرشی نو به واژگان برگرفته از فرهنگ‌نامه‌ها و متون کهن»

سخنران: نیما ولی‌بیگ| استادیار دانشگاه هنر اصفهان

زمان: پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹، ساعت ۱۵- ۱۷

 

برای شرکت در سخنرانی به این نشانی مراجعه کنید:

https://daanaan.daan.ir

شناسۀ کلاس: 435f01f| گذرواژه: 1234

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر