×

جستجو

« کوفۀ کهن: مرور پیشینۀ مطالعات»| جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران

این پایان‌نامه مرورِ انتقادیِ آراءِ دانشوران و محققان نوین دربارۀ شکل‌گیری کوفۀ کهن (در قرن اول اسلامی) است. آثار تمامی مورخان، جغرافی‌‌نویسان، معماران و شهرسازانی که از کوفه مطلبی بیان کرده‌اند مطالعه و نظرات آنها احصا شده است. در میان آراء پژوهشگران دربارۀ برخی از مشخصات و ویژگی‌های کوفه اختلاف‌نظرهایی در خصوص سال ساخت، طراحی و تخطیط، شکل و ساختارِ شهر، علتِ شکل‌گیری، بناهای مهم از جمله مسجد و دارالاماره وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی علل و جستجوی ریشۀ این اختلاف‌نظرهاست. مهم‌ترین علل این اختلاف‌نظرها را می‌توان غفلت از برخی منابعِ کهن، نوع برداشت از منابع، عدم توجه به گزارش‌های باستان‌شناسی، عدم بررسی تحلیلی‌-‌تفسیری گزارش‌ها و نقل‌های مربوط به کوفه، عدم خوانش تمام منابع و ... دانست. این پژوهش تلاش دارد با تکیه ‌بر گزارش‌‌های باستان‌شناسی، تحلیلِ روایاتِ تاریخی و مقایسۀ منابع منشأ این اختلاف‌ها را شناسایی کند. آثار شرق‌شناسان متقدم چون ماسینیون، کرسول و محققان عرب چون جعیط، الجنابی، الصیاد و گزارش باستان‌شناسی از محمدعلی مصطفی و سایر نویسندگان بررسی می‌‌شود.

- دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

- استاد راهنما: دکتر محمدغلامعلی فلاح

- داوران: دکتر زهره تفضّلی، دکتر مهنام نجفی

- زمان: شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۴

- از این پیوند می‌توانید از طریق برنامۀ ادوبی کانکت به صورت مهمان در جلسه شرکت کنید: http://194.225.24.96/defa-memari-4

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
«مطالعات اسلامی چیست؟ رویکردهای اروپایی و آمریکای شمالی در حوزه‌ای پرچالش» | ویراست لیف استنبرگ و فیلیپ وود
مطالعه‌ی اسلام و مسلمین در اروپا و آمریکای شمالی در دهه‌های اخیر بسیار وسعت یافته و در حوزه‌هایی متمایز به بحث گذاشته شده است. در...
در چیستی هنر و معماری اسلامی؛ سخنرانی مجازی سیّدحسین نصر
برگزارکنندۀ این سخنرانی گروه مطالعات و حفاظت معماری و شهری ایران در دانشگاه تهران است و پخش زندۀ آن از صفحۀ اینستاگرام آسمانه نیز خواهد...
جایگاه معماری در معرفت: طبقه‌بندی‌های سده‌های نخست اسلامی| مهرداد قیومی بیدهندی و روح‌الله مجتهدزاده
سده‌های نخستین پس از هجرت در جهان اسلام، از هر نظر دورانی مهم و تاریخ‌ساز در تمدن اسلامی است. نه تنها مرزهای جغرافیایی که مرزهای ناپیدای علم و فرهنگ نیز طی همین سده‌ها توسعه و تثبیت یافت و در خلال همین فرایند توسعه و تثبیت بود که برخی از مهم‌ترین مناسبات علمی و فرهنگی در جهان اسلام شکل گرفت. مقالة حاضر نگاهی دارد به یکی از همین مناسبات، یعنی مناسبات معماری و علوم، در این دوران تاریخ‌ساز و از این رهگذار می‌کوشد جایگاه معماری را در سلسله‌مراتب علوم در جهان اسلام در قرون نخستین هجری روشن سازد. رهیافت مقاله به این مهم، رهیافتی تاریخی و منابع مورد اتکّاء آن متون طبقه‌بندی علوم در جهان اسلام است. پس از مروری مقدماتی بر اهمّ متون طبقه‌بندی علوم در جهان اسلام شش متن، شامل احصاء العلوم فارابی، رسائل اخوان الصفاء، الإعلام بمناقب الاسلام ابوالحسن عامری، اقسام الحکمه ابن‌سینا، مراتب العلوم ابن‌حزم و التعریف...
شهر در بیابان، بازنگری: الگ گرابار در قصر حیر شرقی، ۱۹۶۴-۱۹۷۱| کریستین گروبه، میشل فرزلی، با مقدمۀ رناتا هلد
بین سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۱ مورخ برجستۀ هنر اسلامی، الگ گرابار کاوش باستان‌شناسی گسترده‌ای را در محوطۀ قصر حیر شرقی هدایت کرد. با نظر به...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر