×

جستجو

سیاست‌های فرهنگی هنر در ایران؛ مدرنیسم، نمایشگاه‌ها، و تولید هنری | کاترین ناهیدی

The Cultural Politics of Art in Iran
Modernism, Exhibitions, and Art Production

«سیاست‌های فرهنگی هنر در ایران؛ مدرنیسم، نمایشگاه‌ها، و تولید هنری»
کاترین ناهیدی
کمبریج، ۲۰۲۳

هنر مدرن ایرانی نمایان‌گر حوزه‌هایی متنوع از تولیدات فرهنگی‌ است که عمیقاً با پرسش‌هایی از مدرنیته و مدرنیزاسیون، به نحوی که در ایران به کار بسته شد، درگیر است. در این کتاب، چگونگی انعکاس گفتمان غرب‌زدگی بر تولید هنری و نقد هنر بررسی می‌شود؛ گفتمانی که بنیادی‌ترین نقد بر نحوه‌ی اقتباس از مدرنیته‌ی غربی در ایران است و سرانجام بستری شد برای پروردن مفهوم ضداستعماری مدرنیته‌ی هنری ایرانی، که هنرمندان و ناقدان آن را به مثابه‌ی دیگری‌ِ شاخصی، در برابر مدرنیته‌ی استعماری غربی، مجسم کرده بودند. در این کتاب، کاترین ناهیدی هنر مدرن ایرانی را، با هدفِ یافتن تفسیری سیاسی و سیاقی از مدرنیسم، بازبینی می‌کند. ناهیدی بر مبنای تحقیق میدانی، مصاحبه‌ها، و بررسی شواهد تاریخی گسترده‌، از دهه‌ی ۱۹۵۰م، تاریخی از تولید هنر مدرن فراهم آورده است که واسطه‌های سیاسی را در پس فرآیند‌های تاریخ‌نگاشت هنر آشکار می‌کند. ناهیدی، با دادن نقشی کلیدی به تاریخ هنر پسااستعماری، نشان می‌دهد که چطور از مدرنیته‌ی هنری ایرانی استفاده شد تا به مفاهیم ضداستعماری و ایده‌هایی درباره‌ی هویت ملی ایرانی پرداخته شود.

 

فهرست مطالب کتاب:

1. Exhibitions of Modernist Iranian Art: The Construction of a Secular Heritage
Iran Modern and the Iranian Diaspora
The Tehran Modern: The Cancellation of an Exhibition
Tehran Museum of Contemporary Art: The Tehran Modern in Iran
2. Cultural Politics in Pahlavi Iran: The TMoCA’S Architecture and the Evolution of Gharbzadegi in Arts and Politics
Westoxification: The Discourse of Gharbzadegi
Queen Farah Diba and Her Support of Arts and Culture
The Architecture of Tehran Museum of Contemporary Art
Iranian Modernist Art and Jalal al-e Ahmad’s Concept of Gharbzadegi
 3. “Saqqakhaneh Revisited”: The Art-Historiographical Construction of a Local Modernism
Shi’ite Material Culture in Modernist Iranian Art
Politics of the Period
The Naming of Saqqakhaneh
Saqqakhaneh’s Existence as a Group
The State’s Recognition of Saqqakhaneh as an Expression of a State-Sponsored Modernism
Saqqakhaneh’s Discursive Afterlife
4. Jalil Ziapour and the Fighting Rooster Association (Ḵorūs-e Jangī)
Cubist Aesthetics in Iran
The Fighting Rooster Association
Conclusion

اطلاعات بیشتر:

https://www.cambridge.org/core/books/cultural-politics-of-art-in-iran/207539AC4CA1FB4C62D221347690B7D3

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
«مسجد سنجیده‌ی قزوین: کارکرد و زمان ساخت» | لیلا قاسمی، زهره تفضلی
در محله‌ی کهن راه‌ری در شهر قزوین، بنایی تاریخی با نام «مسجد سنجیده» وجود دارد. تاریخِ ساختِ این بنا و بانی آن نامشخص است. با در نظر گرفتن برخی شواهد کالبدی در بنا و برخی شواهد در گزارش‌های مرمتیِ بنا و نظر به اینکه برخی محققان پیشین با توجه به شباهت فرم بنا به مقابر، احتمال تغییر کارکرد این بنا را مطرح کرده‌اند، به نظر می‌رسد کارکرد اصیل بنا چیزی غیر از مسجد بوده و در دوره‌ای کارکرد آن تغییر یافته است. درباره‌ی کارکرد اصیل آن نظراتِ مختلفی وجود دارد.
اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ژرژ فردریش کروزر | نخستین نشست از سلسله نشست‌های سهراب
برگزارکننده: گروه پژوهشی میت‌اوخته، موسسه‌ی فرهنگی هنری کتاب‌آرایی ایرانی میزبان: نگارخانه‌ی لاجورد
ایران‌شناسی در قلمرو زبان آلمانی (دو گزارش تاریخی) | رودیگر اشمیت، مانفرد لورنتس
ایران‌شناسی در آلمان سنّتی غنی است و سابقه‌ای چندصدساله دارد. به‌واقع هیچ‌یک از حوزه‌های گوناگون پژوهش در تاریخ و فرهنگ ایران کهن، اعمّ از باستان‌شناسی،...
تاریخ هنر و نهادهایش: بنیادهای یک رشته (۱) | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
الیزابت منسفیلد، استاد تاریخ هنر در دانشگاه ساوت در سوانی امریکا، در این کتاب، مقالاتی را بر محور موضوع بررسی رشته‌ی تاریخ هنر را از...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر