×

جستجو

شب ایرج افشار

شب ایرج افشار 

زمان: جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۱

سخنرانان: سید حسین نصر، حسین معصومی همدانی، سجاد آیدنلو

این سخنرانی‌ها از طریق اینستاگرامِ کتابسرای اردیبهشت پخش می‌شود. نشانی:

https://www.instagram.com/ordibeheshtbookshop_2/

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر