×

جستجو

الگوهای تغییرات سبک‌شناختی در معماری اسلامی: سنت‌های محلی در مواجه با هنرمندان مهاجر | میشائیل ماینکه

نقش هنرمندان در دگرگونی‌های سبک‌شناختیِ معماری، موضوع اصلی این کتاب است؛ چراکه همواره نسل مهاجری از هنرمندان و معماران در جستجوی مأموریتهایی چالش‌برانگیز در تمامی دوره‌ها گرد هم می‌آمدند. از این نظر، معماری اسلامی می‌تواند مبتنی‌بر انتقال تجربه‌ها از نو تفسیر شود. زیرا بیشتر تحلیل‌ها بر شکوفاییِ خطیِ سنت‌های منطقه‌ایِ معماری در جهانِ اسلام تمرکز دارند که نقش معماران و هنرمندان در آن بسیار ناچیز است. میشائیل ماینکه در این جستارها دانش موشکافانۀ خود در معماری اسلامی را به کار برده است تا دگرگشت آن را بکاود. ماینکه در چهار نمونۀ موردی، چگونگی دگرگونی در نیروی کار محلی (مانند جابجایی استادکاران خبره) را می‌کاود تا به تبیین دگردیسی‌ها در شکوفایی معماری اسلامی بپردازد. در برخی نمونه‌ها، جابجایی هنرمدان از منطقه‌ای به منطقۀ دیگر پیامد رفتار یک حامی است ولی در دیگر نمونه‌ها، ناشی از ابتکار عمل خود استادکاران است. بیشتر اوقات این دو عامل باهم تعامل دارند تا بر خصلت بناها و ‌تزئیناتشان اثر گذارند. بدون تردید شیوه‌هایی که ماینکه در این کتاب به کار گرفته، الهام‌بخش دیگران هستند تا با پیروی از رویکرد او به مطالعۀ مناطق و نواحی دیگر بپردازند.
این کتاب آخرین اثر میشائیل ماینکه است؛ نویسنده‌ای که برای خوانندگان و پژوهشگران ایرانی در حوزۀ مطالعات تاریخ معماری به نظر چندان آشنا نمی‌آید. در دیباچه، پیشگفتار و مقدمۀ کتاب شرح موشکافانه و کاملی از اهمیت کتاب و روش نویسنده آورده شده است. خوانندگان درخواهند یافت که کار وی فراتر از گفتمان‌های حِکمی- عرفانی یا توصیفی-تاریخیِ مرسوم بوده و کوشیده است تا خوانشی چند‌فرهنگی و اجتماعی از معماری اسلامی ارائه دهد تا از آن طریق به الگوهایی برای دگرگونی در سبک‌های معماری دست یابد. نوآوری ماینکه در اینجاست که وی دریچه‌ای تازه به‌سوی فهم معماری اسلامی می‌گشاید که به‌غایت جامعه‌شناسانه و روایت‌گونه است.

 

الگوهای تغییرات سبک‌شناختی در معماری اسلامی: سنت‌های محلی در مواجه با هنرمندان مهاجر
میشائیل ماینکه
ترجمهٔ علی اسدپور
نشر کتابکده کسری، ۱۴۰۲

 

اطلاعات بیشتر:

https://kasrapublishing.ir/?product=%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7

 

 

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
اسناد تصویری عادل فرهنگی | گشایش آرشیو برخط
آرشیو برخط «اسناد تصویری عادل فرهنگی»، حاوی حدود ۶۴۰۰ قطعه عکس از آثار معماری ایران، به اهتمام نوروزگان (پایگاه فرهنگ سرزمین نوروز) در اختیار عموم...
تبادل فرهنگی در مقابل حاشیه‌نشینی: پروژه‌ای برای خانه‌ی فرهنگ اسلامی در ژنوا، ایتالیا | نیکلا دلّدونّه
به حاشیه رانده شدن اجتماعی، در مقیاس شهری، احتمالاً ناشی از ترسی عمیق در میان طبقات اجتماعی‌ است که هویتشان، به سبب تضادهای فرهنگی، ناگزیر سست شده یا از دست رفته است. موضوع این مقاله طراحی پروژه‌هایی که در آنها سنت‌های فرهنگی متمایز هم‌نشین می‌شود و تبادل دانش و آموزش را تسهیل می‌کند؛ اینکه طراحی‌هایی از این دست چگونه موجب استحکام هویت می‌شود و زمینه‌ای را برای پذیرش متقابل تفاوت‌ها فراهم می‌کند.
سیاست‌های فرهنگی هنر در ایران؛ مدرنیسم، نمایشگاه‌ها، و تولید هنری | کاترین ناهیدی
هنر مدرن ایرانی نمایان‌گر حوزه‌هایی متنوع از تولیدات فرهنگی‌ است که عمیقاً با پرسش‌هایی از مدرنیته و مدرنیزاسیون، به نحوی که در ایران به کار...
برهه‌‌ی اشاعه: دگرگونی مفاهیم معماری در نشریات معماری ایران (۱۹۶۷-۱۹۴۱م) | زهرا میرزایی، زهرا اهری
بین سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۶۷م، معماری مدرن در ایران از پدیده‌ای منحصر به طبقه‌ی بالای جامعه و متمرکز بر بناهای یادمانی و ساختمان‌های دولتی به کالایی عمومی تبدیل شد. سه نشریه‌ی معماری در بازه‌ی زمانی مذکور، آرشیتکت و بانک ساختمانی و معماری نوین، از جمله‌ی موثرترین ابزارهای اشاعه‌ی اندیشه‌های معماری مدرن در ایرانِ آن عصر بود.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر