×

جستجو

خواندن و مکان‌نگاری داستان: فضامند کردنِ متن ادبی| سالی بوشل

آیا در حین خواندن نقشه می‌کشیم؟ شیوه‌های مکان‌مند کردن و تصوّرِ جهانِ داستانی چقدر در تجربۀ ما از ادبیات کانونی است؟ این کتاب رویکردی جدید به تفسیر فضا و مکان ادبی به دست می‌دهد که بر پایۀ ظهور نقشه‌های داستانی در کنار متن در اواخر سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم است. با کنار هم آوردن گستره‌ای از نظریه‌های جدید و در حال ظهور، از جمله نقشه‌نگاری و نقشه‌برداری انتقادی، نویسنده به طرز قانع‌کننده‌ای استدلال می‌کند که این فعالیت، نامش را هر چه بگذاریم ــ نقشه‌نگاری، نمودار کردن، متصوّر ساختن، فضامند کردن ــ بخش حیاتی و ذاتیِ تجربۀ ما از ادبیات است و اصلا به همین علت این تجربه تا این حد پرقدرت است.  این مطالعه با تکیه بر نظریه و تاریخ ادبیات و نقشه‌برداری، فهمی تازه نسبت به معنا و تفسیر فضایی به دست می‌دهد، فهمی که هم با حوزه‌های پژوهشی سنتیِ دانشگاهی مرتبط است و هم با روش‌های دیجیتالِ در حال ظهور.

Reading and Mapping Fiction

Spatialising the Literary Text

Sally Bushell

Cambridge University Press, 2020

فهرست مطالب کتاب:

Introduction

1. A Shifting Relationship: From Literary Geography to Critical Literary Mapping

2. Historicising the Fictional Map

3. Doubleness and Silence in Adventure and Spy Fiction

4. Mapping Murder

5. Playspace: Spatialising Children's Fiction

6. Mapping Worlds: Tolkin's Cartographic Imagination

7. Fearing the Map: Representational Priorities and Referntial Assumptions

8. Reading as Mapping, or, What Cannot Be Visualised

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب:

https://www.cambridge.org/core/books/reading-and-mapping-fiction/BCCE58E852312D08ADB6E03E72B2931D#fndtn-information

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی فضاهای جنسیت‌زده در تاریخ هنر و معماری مدرن | برگزاری همایش: چرا زنان معمار بزرگی وجود نداشته‌اند؟
کنفرانس ما پیوندهای پیچیده‌ی بین جامعه، جنسیت و فضا را از دیدگاه کاملاً فمینیستی بررسی خواهد کرد. با این کار، تلاش می‌شود هم بر بهره‌وری زنان در تمامی ابعاد معماری و برنامه‌ریزی و هم بر گفتمان‌های تاریخی هنر در رابطه با درک جنسیتی و استفاده از فضا تأکید شود.
آرنای لوتسیا، نشانی از ویکتور هوگو بر پاریس: وجوه فراموش‌شده‌ای از هوگو (۲) *
مهسا پور‌احمد
سخن از تاریخ و سیاست فقط در نوشته‌های هوگو به چشم نمی‌آید؛ او سخنوری بی‌باک نیز بود، اما نه با قصد بازی با کلمات. او...
«مطالعات اسلامی چیست؟ رویکردهای اروپایی و آمریکای شمالی در حوزه‌ای پرچالش» | ویراست لیف استنبرگ و فیلیپ وود
مطالعه‌ی اسلام و مسلمین در اروپا و آمریکای شمالی در دهه‌های اخیر بسیار وسعت یافته و در حوزه‌هایی متمایز به بحث گذاشته شده است. در...
آرنای لوتسیا، نشانی از ویکتور هوگو بر پاریس: وجوه فراموش‌شده‌ای از هوگو (۱)
مهسا پور‌احمد
۲۲ مه سالگرد درگذشت ویکتور هوگو بود. ویکتور هوگویی که شاید برای خیلی از ما رمان‌نویسی قهار باشد. حال آنکه رمان‌نویسیِ صرف را شاید بتوان...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر