×

جستجو

برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مطالعات معماری ایران|نقد کتاب زندگی خانگی و فرهنگ مصرف؛ با تکیه بر تبلیغات مطبوعاتی

برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مطالعات معماری ایران، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

نقد کتاب زندگی خانگی و فرهنگ مصرف؛ با تکیه بر تبلیغات مطبوعاتی| فاطمه زهرا زال

استاد راهنما: دکتر مهرداد قیومی بیدهندی

استاد مشاور: صبا مدنی

داوران: دکتر نگار ذیلابی، دکتر مهنام نجفی

زمان: چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۰

 

در این پایان‌نامه، از طریق نقد کتاب زندگی خانگی و فرهنگ مصرف در  ایران: انقلاب‌های [فضاهای] داخلیِ دوران مدرن نوشتۀ پاملا کریمی، به شناخت معماری خانگی و تغییرات آن در دورۀ پهلوی، پرداخته شده است. این نقد بر موضوع آموزش مهارت خانه‌داری به دختران، پس از اجرای اصل چهار ترومن در ایران و ذیل برنامه‌های آن، است که کریمی آن را از علل تغییر معماری خانه و فرهنگ زندگی خانگی معرفی کرده است. از حیث منبع نیز تمرکز این نقد بر تبلیغات مطبوعات، به‌ویژه مجلۀ تهران مصور، است. 

در گام اول، کتاب زندگی خانگی و علل طرح‌شده در آن بررسی و شناخته شده‌اند. در گام دوم، بر موضوع آموزش خانه‌داری تمرکز شده است. برای بررسی آموزش خانه‌داری به دختران به اسناد و کتب مربوط به آن مراجعه شده است و محتوای این کتب توصیف و معرفی شده است. در گام سوم، به شناخت تبلیغات مجلۀ تهران مصور پرداخته شده است. بعد از بررسی سه رأس این پژوهش ـ یعنی کتاب زندگی خانگی، کتب آموزش خانه‌داری و تبلیغات ـ  به شناخت نسبت میان آنها پرداخته شده است. از این طریق، با روشن کردن بازتاب آموزش خانه‌داری در تبلیغات، اعتبار ادعای مطرح‌شده در این باره در کتاب زندگی خانگی بازخوانی شده است. فصل اول پایان‌نامه به معرفی و شناخت منابع و فصل دوم به فهم نسبت محتوایی آن‌ها اختصاص دارد.

 

از این پیوند می‌توانید از طریق برنامۀ ادوبی کانکت به صورت مهمان در جلسه شرکت کنید:

http://194.225.24.96/defa-memari-4

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر