×

جستجو

توسعۀ ایران: شهرک‌های شرکتی، معماری، و قدرت‌های جهانی |حمیدرضا محبوبی صوفیانی

Developing Iran
Company Towns, Architecture, and the Global Powers

by Hamidreza Mahboubi Soufiani
Routledge, 2024

 

موضوع کتاب حاضر بررسی برآمدن شهرک‌های شرکتی مدرن در ایران با تکیه بر تاریخ‌های معماری، سیاسی و صنعتی در پروژۀ ساخت سه شهرک شرکتی بخصوص و در تعامل با «سه قدرت بزرگ» جنگ جهانی دوم است.
روایت کتاب مبتنی بر نوعی طرح سه‌جانبۀ تحقیقی است که شکل‌گیری و توسعۀ صنایع نفت، فولاد و مس را در این سمت جهان، ایران، به ترتیب زمانی پی می‌گیرد که به ترتیب حوزۀ مورد توجه بریتانیا، شوروی، و ایالات متحده بود.
با پیشبرد سه بررسی تطبیقی، کتاب سه نظرگاه برآمده از سه پارادایم ایدئولوژیک در طراحی به دست می‌دهد: منطقه‌گرایی پسااستعماری، سوسیالیسم جهانی، و ملت‌سازی مدرن خردگرایانه. از منظر سیاق جهانی سیاسی، کتاب در آشکار کردن شناختی تازه دربارۀ تقابل‌های سیاسی‌ـ‌منطقه‌ای این سه ملت در جنوب جهانی به منظر بسط حوزۀ نفوذشان بعد از جنگ جهانی دوم  نیز مشارکت می‌کند. علاوه بر این، کتاب نشان می‌دهد که هر کدام از این قدرت‌ها چطور پس از جنگ جهانی دوم معماری مدرنیستی را به کار گرفتند و آن را با چارچوب ذهنی ایدئولوژیکشان انطباق دادند تا به اهداف بخصوص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دست پیدا کنند.
کتاب رویکردی فرارشته‌ای دارد و با استفاده از روش‌های متعددی چون مطالعۀ میدانی تطبیقی، پیمایش محلی، تحلیل اسناد چندزبانه، پیوندهای درونی چندگانه میان معماری و سیاست و توسعۀ صنعتی را بررسی می‌کند. به این ترتیب، مخاطب کتاب طیف گوناگونی از پژوهشگران و دانشجویان معماری، تاریخ، روابط بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه را در بر می‌گیرد.

فهرست مطالب کتاب:

Introduction

Part I: Oil Industry and the British Empire
Chapter 1: Iran’s Oil Company Towns
Chapter 2: Gachsaran Oil Company Town

Part II: Steel Industry and the Soviet Union
Chapter 3: Arya Mehr Steel Complex
Chapter 4: Aryashahr Steel Company Town

Part III: Copper Industry and the United States
Chapter 5: Sarcheshmeh Copper Complex
Chapter 6: Sarcheshmeh Copper Company Town

Conclusion

اطلاعات بیشتر:

https://www.routledge.com/Developing-Iran-Company-Towns-Architecture-and-the-Global-Powers/Soufiani/p/book/9781032431123

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
اسناد تصویری عادل فرهنگی | گشایش آرشیو برخط
آرشیو برخط «اسناد تصویری عادل فرهنگی»، حاوی حدود ۶۴۰۰ قطعه عکس از آثار معماری ایران، به اهتمام نوروزگان (پایگاه فرهنگ سرزمین نوروز) در اختیار عموم...
تبادل فرهنگی در مقابل حاشیه‌نشینی: پروژه‌ای برای خانه‌ی فرهنگ اسلامی در ژنوا، ایتالیا | نیکلا دلّدونّه
به حاشیه رانده شدن اجتماعی، در مقیاس شهری، احتمالاً ناشی از ترسی عمیق در میان طبقات اجتماعی‌ است که هویتشان، به سبب تضادهای فرهنگی، ناگزیر سست شده یا از دست رفته است. موضوع این مقاله طراحی پروژه‌هایی که در آنها سنت‌های فرهنگی متمایز هم‌نشین می‌شود و تبادل دانش و آموزش را تسهیل می‌کند؛ اینکه طراحی‌هایی از این دست چگونه موجب استحکام هویت می‌شود و زمینه‌ای را برای پذیرش متقابل تفاوت‌ها فراهم می‌کند.
سیاست‌های فرهنگی هنر در ایران؛ مدرنیسم، نمایشگاه‌ها، و تولید هنری | کاترین ناهیدی
هنر مدرن ایرانی نمایان‌گر حوزه‌هایی متنوع از تولیدات فرهنگی‌ است که عمیقاً با پرسش‌هایی از مدرنیته و مدرنیزاسیون، به نحوی که در ایران به کار...
برهه‌‌ی اشاعه: دگرگونی مفاهیم معماری در نشریات معماری ایران (۱۹۶۷-۱۹۴۱م) | زهرا میرزایی، زهرا اهری
بین سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۶۷م، معماری مدرن در ایران از پدیده‌ای منحصر به طبقه‌ی بالای جامعه و متمرکز بر بناهای یادمانی و ساختمان‌های دولتی به کالایی عمومی تبدیل شد. سه نشریه‌ی معماری در بازه‌ی زمانی مذکور، آرشیتکت و بانک ساختمانی و معماری نوین، از جمله‌ی موثرترین ابزارهای اشاعه‌ی اندیشه‌های معماری مدرن در ایرانِ آن عصر بود.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر