×

جستجو

شمارۀ ویژۀ نشریۀ «ساخته‌ها»: نشریهٔ مجمع تاریخ معماری استرالیا و نیوزیلند | فراخوان ارسال مقاله

What is "shared”? Architectural Heritage in Conflict
Fabrications Journal (SAHANZ)

Scholars typically describe heritage as intrinsically dissonant or difficult, particularly in conflict territories, highlighting the socio-political differences that ascribe architectural value to buildings and sites. This special issue focuses on the potentiality of architectural heritage in conflict territories to become shared, contemplating whether “sharedness” may be possible at all. It particularly focuses on the intangible value narratives of architectural history can offer to speak of what may be shared in terms of architectural heritage.
What can be considered shared about architectural heritage in conflict territories, in what manner, and why? How can architectural history, and methodological explorations of writing the past, shed light on the complexities that surround the question of who defines modes of sharedness? To what extent can fluidity and uncertainty of meanings challenge the way architecture becomes heritage, dictating what is to be remembered and what it is to be forgotten? Can we speak about sharedness without forging commonalities and homogenisation, but by utilising the lens of architectural history to reveal the multiple frictions, narratives, interpretations, and stories that have remained hidden or paused on a particular time-space agency?
Papers may relate to the contested geopolitical, cultural, and historical constructs of the built environment as heritage in tangible and intangible terms, and across various periods and geographies. We welcome papers that interrogate competing narratives of nationalism and identity; oscillations between remembrance and oblivion; and preservation practices that experiment with potentialities of inclusiveness and alternative collaborations in framing the shared in architectural heritage.

Questions about the special issue can be directed to the guest editors:

Savia Palate: [email protected]

Panayiota Pyla [email protected]

اطلاعات بیشتر دربارهٔ نشریه و ارسال مقاله:

https://www.tandfonline.com/journals/rfab20

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
«مسجد سنجیده‌ی قزوین: کارکرد و زمان ساخت» | لیلا قاسمی، زهره تفضلی
در محله‌ی کهن راه‌ری در شهر قزوین، بنایی تاریخی با نام «مسجد سنجیده» وجود دارد. تاریخِ ساختِ این بنا و بانی آن نامشخص است. با در نظر گرفتن برخی شواهد کالبدی در بنا و برخی شواهد در گزارش‌های مرمتیِ بنا و نظر به اینکه برخی محققان پیشین با توجه به شباهت فرم بنا به مقابر، احتمال تغییر کارکرد این بنا را مطرح کرده‌اند، به نظر می‌رسد کارکرد اصیل بنا چیزی غیر از مسجد بوده و در دوره‌ای کارکرد آن تغییر یافته است. درباره‌ی کارکرد اصیل آن نظراتِ مختلفی وجود دارد.
اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ژرژ فردریش کروزر | نخستین نشست از سلسله نشست‌های سهراب
برگزارکننده: گروه پژوهشی میت‌اوخته، موسسه‌ی فرهنگی هنری کتاب‌آرایی ایرانی میزبان: نگارخانه‌ی لاجورد
ایران‌شناسی در قلمرو زبان آلمانی (دو گزارش تاریخی) | رودیگر اشمیت، مانفرد لورنتس
ایران‌شناسی در آلمان سنّتی غنی است و سابقه‌ای چندصدساله دارد. به‌واقع هیچ‌یک از حوزه‌های گوناگون پژوهش در تاریخ و فرهنگ ایران کهن، اعمّ از باستان‌شناسی،...
تاریخ هنر و نهادهایش: بنیادهای یک رشته (۱) | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
الیزابت منسفیلد، استاد تاریخ هنر در دانشگاه ساوت در سوانی امریکا، در این کتاب، مقالاتی را بر محور موضوع بررسی رشته‌ی تاریخ هنر را از...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر