×

جستجو

درگذشت اشکان رضوانی نراقی

متأسفانه دکتر اشکان رضوانی نراقی، مدرس جوان معماری در دانشگاه تهران، در حادثۀ روز جمعه در کوه‌های شمال تهران از دنیا رفت.

درگذشت ایشان را به خانواده، دوستان و دانشجویان ایشان تسلیت می‌گوییم و برایشان طلب صبر داریم.

امیدواریم یادشان همواره گرامی و راهشان پر ره‌رو باقی بماند.

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر