×

جستجو

تعامل مرمت و تاریخ معماری در ایران

ذات‌الله نیک‌زاد انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۴۰۲ تاریخ چندهزارساله‌ی سرزمین ایران آکنده از اندیشه و اهتمام ایرانیان برای آبادانی سرزمین و ساختن شهرها، روستاها، و بناها و گاه بازتاب کژاندیشی و ویرانی مآثر پیشینیان است. تعمیر و محافظت از ساخته‌ها برای تداوم آبادانی روایتی است که از دل این تاریخ برمی‌آید. انسان هرآنچه می‌ساخت که در آن به‌سر بَرَد و بیاساید، نگه می‌داشت، تعمیر می‌کرد، و به طول عمرش می‌افزود تا ویران نشود و سپس در پی آن بود که نسل‌های بعد از آن بهره جویند. از این رو، تاریخ مرمت و تاریخ معماری در همسایگی هم به‌سر می‌برند. هدف مرمتْ حفظ و دوام اثر تاریخی است که با شناخت فهم اثر حاصل می‌شود. در فرآیند مرمت، فراز مهمی از شناخت با مشاهده‌ی مستقیم و دسترسی به آثار و بقایای مادی بناها میسر می‌شود. در تاریخ معماری، فهم گذشته‌ی معماری و شرح و تبیین آن دنبال می‌شود و بخش مهمی از آن با احاطه به میراث عمل معماری (آثار معماری) به‌دست می‌آید؛ بنابراین، حفاظت و تحقیق تاریخ معماری زمینه‌های مشترکی دارند که می‌تواند سر و کار داشتن با آثار معماری و شواهد برآمده از آن باشد و در مجموع، معرفت به اثر معماری تعبیر شود. فهرست مطالب کتاب: تقریظ مقدمه کلیات و مبانی پژوهش بخش یکم: حفاظت معماری و تاریخ معماری، سیری در مفهوم و گستره‌ی عمل فصل ۱. مفهوم حفاظت معماری و تاریخ معماری فصل ۲. حوزه‌های مشترک میان‌دانشی فصل ۳. مباحث نظری و تجربی مطالعات معماری در حفاظت بخش دوم: تاریخ‌نگاری معماری ایران و نظری به نوشتن به قلم مرمت فصل ۴. نگاهی به تاریخ‌نویسی معماری ایران فصل ۵. تاریخ نگاری معماری ایران در تجربه‌ی حفاظت و مرمت بخش سوم: گزارش‌نویسی مرمت در ایران فصل ۶. بازخوانی گزارش‌نویسی مرمت فصل ۷. گزارش مرمت در جایگاه منبع تحقیق تاریخ معماری بخش چهارم: خوانش تاریخ معماری در حفاظت و چالش‌های پیش رو فصل ۸. مفاهیم و اشتراکات حفاظت و خوانش تاریخ معماری فصل ۹. مطالعه‌ی اثر معماری در حفاظت؛ مسائل و چالش‌ها بخش پنجم: مبنای نظری و تبیین نقش حفاظت در پیشبرد تحقیق تاریخ معماری ایران فصل ۱۰. تبیین مبنای نظری فصل ۱۱. نسبت‌شناسی حفاظت و تاریخ معماری فصل ۱۲. تبیین ساحت‌های تاریخ‌نگاری معماری در حفاظت ایران فهرست منابع

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی فضاهای جنسیت‌زده در تاریخ هنر و معماری مدرن | برگزاری همایش: چرا زنان معمار بزرگی وجود نداشته‌اند؟
کنفرانس ما پیوندهای پیچیده‌ی بین جامعه، جنسیت و فضا را از دیدگاه کاملاً فمینیستی بررسی خواهد کرد. با این کار، تلاش می‌شود هم بر بهره‌وری زنان در تمامی ابعاد معماری و برنامه‌ریزی و هم بر گفتمان‌های تاریخی هنر در رابطه با درک جنسیتی و استفاده از فضا تأکید شود.
آرنای لوتسیا، نشانی از ویکتور هوگو بر پاریس: وجوه فراموش‌شده‌ای از هوگو (۲) *
مهسا پور‌احمد
سخن از تاریخ و سیاست فقط در نوشته‌های هوگو به چشم نمی‌آید؛ او سخنوری بی‌باک نیز بود، اما نه با قصد بازی با کلمات. او...
«مطالعات اسلامی چیست؟ رویکردهای اروپایی و آمریکای شمالی در حوزه‌ای پرچالش» | ویراست لیف استنبرگ و فیلیپ وود
مطالعه‌ی اسلام و مسلمین در اروپا و آمریکای شمالی در دهه‌های اخیر بسیار وسعت یافته و در حوزه‌هایی متمایز به بحث گذاشته شده است. در...
آرنای لوتسیا، نشانی از ویکتور هوگو بر پاریس: وجوه فراموش‌شده‌ای از هوگو (۱)
مهسا پور‌احمد
۲۲ مه سالگرد درگذشت ویکتور هوگو بود. ویکتور هوگویی که شاید برای خیلی از ما رمان‌نویسی قهار باشد. حال آنکه رمان‌نویسیِ صرف را شاید بتوان...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر