×

جستجو

نسخهٔ نفیس شاهنامهٔ فردوسی عهد صفوی در مالزی؛ سخنرانی مجازی

سخنران: امیر حسین ذکرگو  

میزبان: رایزنی فرهنگی سفارت ج.ا.ایران در مالزی

زمان: چهارشنبه، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱|۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ (وقت مالزی) و ۱۳:۳۰ الی ۱۵ (وقت ایران)

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر