×

جستجو

نمایانیِ مدرن‌سازی در معماری: مناقشه | گورک هارتونیان

The Visibility Of Modernization In Architecture: A Debate
Edited By Gevork Hartoonian
Routledge, 2023

مجموعه‌‌ مقالات این کتاب نمایان شدن جریان مدرن‌سازی در معماری را در مناطق مختلفِ تحت سلطۀ نظام سرمایه‌داری می‌کاود و مباحثی تئوری-تاریخی و تاریخی- جغرافیایی را به خوانندگانش عرضه می‌کند. در مقالات مختلف کتاب به وجوه فراوان مفهوم «تعویق» پرداخته می‌شود که مفهومی کلیدی در اشاعۀ فزایندۀ سرمایه‌داری از طریق نظام‌های فناورانه و زیبایی‌شناختی مدرنیسم است. مطالب هر فصل بر گونه‌بنایی مشخص یا یک اثر شاخص معماری تمرکز دارد و به کمک اسناد و مدارک تکمیل شده است. تأکید این مجموعه بر زمانمند بودن فهم انتقادی از مفاهیم استعمارگری، مدرن‌‌سازی و سرمایه‌داری است و بیشتر به خط ‌سیر تاریخی و آن لحظه‌ای می‌پردازد که ملتی وارد فرایندهای مدرن‌سازی می‌شود.
در جستجوی جریان مدرن‌سازی در مناطق گوناگون جهان، مانند شرق آسیا، اقیانوس آرام، اروپای شرقی و ایران، وجوه تاریخ‌نگارانه و معماریانۀ این جریان در جهانی فراتر از نیمکرۀ غربی آشکار می‌‌شود. بنابراین، این کتاب احتمالاً برای دانشجویان معماری و پژوهشگرانی مناسب است که به مسئلۀ زمان‌مندی در محیط‌های انسان‌ساخت کشورهای مختلف علاقه‌مندند.
 
فهرست کتاب
مقدمه
بخش اول: مسیرهای تئوری-تاریخی
فصل ۱. امپراتوری: معماری و تمامیّت‌
فصل ۲. قدرت معماری یا قدرتِ معماران
فصل ۳. لفافِ زمان: شهر/ پایتخت/ پیوستار زمانی-مکانی
فصل ۴. اروپامحوریِ پردردسر در تاریخ‌نگاری معماری

بخش دوم: نمونه‌های تاریخی- جغرافیایی
فصل ۵. «بار دوم به طنز»: معماری مدرن در زمان خروچف جماهیر شوروی
فصل ۶. اولویت‌های مختلف: معماران یوگوسلاوی و رومانیایی در داخل و خارج کشور
فصل ۷. موزۀ هنر معاصر، بلگراد: زیبایی‌شناسی و فناوری فرهنگی
فصل ۸. باید دربارۀ طبقه در معماری سخن گفت
فصل ۹. گسست در معماری نیوزیلند
فصل ۱۰. سرهم‌کردن مدرنیسم چینی
فصل ۱۱. معماری کره‌ای: گروه ۴.۳ و چهار گرایش مهم
فصل ۱۲. برج شهیاد: دو گرایش در یک بنای ایدئولوژیک
فصل ۱۳. نفت، اتوپیا و معماری خارج از مدرن: شهرسازی انگلیسی-ایرانی شرکت نفت در دهۀ ۱۹۳۰ ایران

اطلاعات بیشتر:

https://www.routledge.com/The-Visibility-of-Modernization-in-Architecture-A-Debate/Hartoonian/p/book/9781032191232

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تاریخ فرهنگی هنر آسیایی | فراخوان ارسال پیشنهاده برای مشارکت در تألیف کتاب
تاریخچه‌ی فرهنگی هنر آسیایی (CHoAA) شامل تاریخچه‌ی هنر در سراسر آسیا در 2500 سال گذشته، از جمله شرق، غرب، جنوب، جنوب شرق و آسیای مرکزی...
شیوه‌های مستندنگاری بافت‌های روستایی؛ نمونه‌ی مطالعاتی روستاهای پلکانی منظر فرهنگی هورامان | برگزاری نشست
ارزیابی مناظر فرهنگی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین؛ نمونه‌ی مطالعاتی منظر فرهنگی هورامان
شهرهای بیابان‌زا
امید شمس
بیابان با کویر فرق دارد. بیابان جایی است پهناور که میانگین سالانه‌ی بارش آن از ۵۰ میلی‌متر کمتر است. در بیابان گاه تا چند سال باران نمی‌بارد؛ اما یک‌باره طی چند ساعت آسمان همه‌ی دلش را خالی می‌کند. در عوض، بیابان حدود ۱۰۰ برابر بارش سالانه تبخیر و تعرق دارد. بیابان بسیار کم‌آب و کم‌گیاه است یا به‌کلی آب و گیاه ندارد. در مقابل، کویر یا همان که نمکزارش می‌نامیم، پست‌ترین جای بیابان است. آب در کویر بخار می‌شود و چنان نمک بر جای می‌گذارد که دیگر فقط به گونه‌های گیاهانی غیر زراعی مجال روییدن می‌دهد.
نظام پستی در صفویه، افشاریه، و زندیه‌ی ایران | ویلم فلور
در حالی‌که عملکرد نظام پستی ایران، پیش از ۱۵۰۰ و پس از ۱۸۰۰ میلادی، پیش از این، بررسی شده است؛ برای نخستین بار است که در این مقاله، عملکرد و ویژگی‌های نظام پستی ایرانیان، بین ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی، اساساً بر مبنای منابع اولیه، تحلیل می‌شود. چنین پژوهشی محققان را در فهم بهتر ارتباطات، هم در مناسبات اداری حکومت و هم در مناسبات خصوصی افراد، در دوره‌های صفویه، افشاریه، و زندیه‌ی ایران کمک می‌کند.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر