×

جستجو

«تجلیل از احمد اشرف: یک عمر کوشش در مطالعات ایران»؛ برگزاری سخنرانی مجازی

احمد اشرف  از اثرگذارترین دانشوران در تاریخ اجتماعی و جامعه‌شناسی تاریخی ایران مدرن است و نقشی بسیار مهم در توسعۀ حوزۀ مطالعات ایرانی داشته است. به مدت بیش از نیم‌قرن، دکتر اشرف بدنۀ دانش باارزشی ایجاد کرد که در کانون مباحث موجود دربارۀ ظهور سرمایه‌داری، تحولات روستایی، ملت‌سازی، شکل‌گیری طبقات و فرهنگ در ایران باقی خواهد ماند.

این جلسه و شمارۀ ویژه‌ای از نشریۀ ایران‌نامگ به تجلیل از یک عمر فعالیت علمی احمد اشرف در مطالعات ایرانی اختصاص خواهد داشت.

اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این سخنرانی:

https://iran.princeton.edu/events/celebrating-ahmad-ashraf-lifetime-contribution-iranian-studies

برگزاری سخنرانی مجازی: «تجلیل از احمد اشرف: یک عمر کوشش در مطالعات ایران»

سخنرانان: علی بنوعزیزی، فرهاد کاظمی، محمد توکلی طَرقی

میزبان: مرکز شرمین و بیژن مصوّر رحمانی برای مطالعات ایران و خلیج فارس

زمان: ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱| ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر