×

جستجو

آواز تیشه امشب از بیستون نیامد/ گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

آواز تیشه امشب از بیستون نیامد/ گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد محقق ارزنده‌ی تاریخ معماری ایران، مرمتگر، و مدیر مؤثر میراث فرهنگی، فرهاد نظری، از دنیا رفت. ارج‌نامه‌ای که تحریریه‌ی آسمانه چهار سال پیش برای او تهیه کرد (پیوست) وجوهی از قدرِ ناشناخته‌ی او را نشان می‌دهد.

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر