×

جستجو

««خانه‌ی شاه خانه‌ی مردم شد»؛ روایت کردن تاریخِ ایرانِ مدرن در موزه‌ی سلسله‌ی پهلوی» | مرضیه بازیار و رابرت استیل

««خانه‌ی شاه خانه‌ی مردم شد»؛ روایت کردن تاریخِ ایرانِ مدرن در موزه‌ی سلسله‌ی پهلوی»
نویسندگان: مرضیه بازیار و رابرت استیل

“The Shah's House Became the People's House”: Narrating Iran's Modern History at the Pahlavi Dynasty Museum

 

در این مقاله، موزه‌ی سلسله‌ی پهلوی، که در سال ۱۹۷۶م و در طی جشن پنجاه سالگی حکومت پهلوی تأسیس شد، بررسی می‌شود. موزه در درون کاخ مرمر، سکونت‌گاه قبلی شاه در مرکز شهر، ساخته شد و بنا بود تا به یاد پیروزی‌های خاندان پهلوی برپا شود و نسخه‌ی رسمیِ حکومت پهلوی را از تاریخ ایران مدرن عرضه کند. موزه از وجوه بسیاری ویژه بود؛ نه فقط از این نظر که این قصر سابق پهلوی بود که‌ به موزه‌ای برای گرامی‌داشت خاندان پهلوی بدل می‌شد بلکه نمایان‌گر مجموعه اهداف و دیدگاه‌هایی بود که در ساخت موزه‌های این دوره اثر داشت. در اواخر عصر پهلوی، وجه اصلی سیاست‌های فرهنگی کشور حمایت از بدعت‌هایی بود که به کار قدرت بخشیدن به روایت رسمی حکومت می‌آمد؛ اینکه خاندان پهلوی‌ وارث قانونی سنت سلطنتی ۲۵۰۰ ساله‌ است. نویسندگان در این مقاله به چگونگی تلاش حکومت در بیان این روایت‌ها در طرح و هیئت موزه پرداخته‌اند.

مشخصات مقاله:

Marziyeh Bazyar and Robert Steele, “The Shah's House Became the People's House”: Narrating Iran's Modern History at the Pahlavi Dynasty Museum, in Iranian Studies , Volume 56 , Issue 3 , July 2023 , pp. 497 - 521.

 

اطلاعات بیشتر:

https://www.cambridge.org/core/journals/iranian-studies/article/abs/shahs-house-became-the-peoples-house-narrating-irans-modern-history-at-the-pahlavi-dynasty-museum/6AC2A37A9622EEAC5B83A03FE43FEFF3

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تاریخ فرهنگی هنر آسیایی | فراخوان ارسال پیشنهاده برای مشارکت در تألیف کتاب
تاریخچه‌ی فرهنگی هنر آسیایی (CHoAA) شامل تاریخچه‌ی هنر در سراسر آسیا در 2500 سال گذشته، از جمله شرق، غرب، جنوب، جنوب شرق و آسیای مرکزی...
شیوه‌های مستندنگاری بافت‌های روستایی؛ نمونه‌ی مطالعاتی روستاهای پلکانی منظر فرهنگی هورامان | برگزاری نشست
ارزیابی مناظر فرهنگی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین؛ نمونه‌ی مطالعاتی منظر فرهنگی هورامان
شهرهای بیابان‌زا
امید شمس
بیابان با کویر فرق دارد. بیابان جایی است پهناور که میانگین سالانه‌ی بارش آن از ۵۰ میلی‌متر کمتر است. در بیابان گاه تا چند سال باران نمی‌بارد؛ اما یک‌باره طی چند ساعت آسمان همه‌ی دلش را خالی می‌کند. در عوض، بیابان حدود ۱۰۰ برابر بارش سالانه تبخیر و تعرق دارد. بیابان بسیار کم‌آب و کم‌گیاه است یا به‌کلی آب و گیاه ندارد. در مقابل، کویر یا همان که نمکزارش می‌نامیم، پست‌ترین جای بیابان است. آب در کویر بخار می‌شود و چنان نمک بر جای می‌گذارد که دیگر فقط به گونه‌های گیاهانی غیر زراعی مجال روییدن می‌دهد.
نظام پستی در صفویه، افشاریه، و زندیه‌ی ایران | ویلم فلور
در حالی‌که عملکرد نظام پستی ایران، پیش از ۱۵۰۰ و پس از ۱۸۰۰ میلادی، پیش از این، بررسی شده است؛ برای نخستین بار است که در این مقاله، عملکرد و ویژگی‌های نظام پستی ایرانیان، بین ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی، اساساً بر مبنای منابع اولیه، تحلیل می‌شود. چنین پژوهشی محققان را در فهم بهتر ارتباطات، هم در مناسبات اداری حکومت و هم در مناسبات خصوصی افراد، در دوره‌های صفویه، افشاریه، و زندیه‌ی ایران کمک می‌کند.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر