×

جستجو

برگزاری سخنرانی مجازی: «سیمای شهر کرمان در سده‌ٔ هشتم هجری»

 برگزاری سخنرانی مجازی: «سیمای شهر کرمان در سده‌ٔ هشتم هجری»

 سخنران: ذات‌الله نیک‌زاد

میزبان: انجمن علمی مطالعات معماری ایران دانشگاه شهید بهشتی

زمان:  پنج‌شنبه، ۱۰ تیر ۱۴۰۰| ساعت ۱۸-۱۶

برای شرکت در این برنامه به پیوند زیر مراجعه کنید:

https://www.instagram.com/ias_sbu/?hl=en

 

معرفی برنامه به قلم سخنران:

کرمان در سدۀ هشتم هجری از منظر سیاسی از مختصات و ویژگی‌هایی برخوردار بود که نسبت به پیش و پس از خود تفاوت داشت. چهار دهۀ نخست این سده واپسین حاکمان قراختائیان فرمانروایی می‌کردند و هم‌چنین حاکمان و والیانی از دربار ایلخانان در این شهر آمد و شد داشتند. از 740ق که آل مظفر کرمان را به‌دست گرفتند، حاکمیت یکپارچه‌ای پدید آمد. کرمان شهر کهنی است و در طول روزگاران پس از اسلام همواره بااهمیت بود، با این‌حال آگاهی ما از ساختار شهری کرمان، به‌ویژه در سدۀ هشتم هجری اندک است. از یک سو، معدود متون تاریخی به روایت رویدادها و نام بردن از اشخاص اکتفا کرده‌اند و در سوی دیگر، آثار معماری بسیار اندکی نظیر مسجد جامع مظفری از این روزگار در شهر برجای مانده است. این سده، به‌ویژه روزگار مظفریان در کرمان از این نظر که بین دو هجوم بزرگِ مغولان و تیموریان قرار دارد، اهمیت دارد. مظفریان پس از برافتادن ایلخانان به استقلال رسیدند و کرمان یکی از شهرهای اصلی‌شان بود. با روحیات و اقدامات آبادانی گسترده‌ای که از ایشان در یزد و دیگر نقاط ایران می‌شناسیم، کرمان هم نباید جدای از این جریان بوده باشد. پرسش پیشِ‌روی پژوهش این است که «سیمای تاریخی شهر کرمان در نیمۀ دوم سدۀ هشتم هجری هجری چگونه بوده و با چه الگویی در شهرسازی گذشتۀ ایران سازگاری دارد؟»

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر