×

جستجو

برگزاری کارگاه مجازی: «پدیدآیی اقلیت‌ها در خاورمیانه و شمال افریقا: اشیا، تصاویر، فضاها»

برگزاری کارگاه مجازی: «پدیدآیی اقلیت‌ها در خاورمیانه و شمال افریقا: اشیا، تصاویر، فضاها»

سخنرانان بخش اول: سوزان اسلیمووچ، ربعه کنعان، لمیا بلافريج، ایمی لاندو، سوسن بابایی

سخنرانان بخش دوم: لمیا بلافريج، اتل ولپر، عمر بوم، ویرجینی ری، استیون شیهی

میزبان: مرکز مطالعات شرق نزدیک، دانشگاه یو‌.سی.اِل.اِی

زمان: بخش اول، ۵ مارس ۲۰۲۱| ۱۵ اسفند ۱۳۹۹؛ بخش دوم، ۱۲ مارس ۲۰۲۱| ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

▪️The Making of Minorities in the Middle East and North Africa: Objects, Images, Spaces

 

در این کارگاه به مسئلۀ اقلیت‌ها و ایجاد اقلیت در هنر، معماری، و شهرسازیِ خاورمیانه و شمال آفریقا در طول تاریخ پرداخته می‌شود. هدف اصلی در نظر گرفتن نقش فرهنگ‌های بصری، فضایی و مادی هنگام تأمل در باب شکل‌گیریِ فرهنگیِ اقلیت‌هاست و اینکه چگونه اشیا، تصاویر و فضاها در خدمت بیانِ فرهنگ‌های اقلیت قرار می‌گیرند؛ اما علاوه بر آن، چگونه این عناصر در درونِ فرهنگ‌های اکثریت همان منطقه یا در تضاد با آن، عاملِ شکل‌گیریِ جریان‌هایی می‌شوند که یا منجر به تبدیل شدنِ جوامع به اقلیت‌ می‌شود یا برای ایستادگی در برابر آن شکل می‌گیرد. هدف دیگر شناختن تعاملات پیچیده و متنوع میان فرهنگ‌های اقلیت و اکثریت است تا بشود بر نمونه‌های انتقال، تبادل و مشارکت تأکید کرد؛ مواردی که دوگانۀ جذب یا تقابل را زیر سوال می‌برد. با توجه به دامنۀ فراتاریخیِ این کارگاه، تعریف «اقلیت» در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا را نمی‌توان به نحوی فراگیر عرضه کرد؛ اگر چه می‌شود به طبقه‌بندی‌های مدرنِ اقلیت‌های دینی، قومی، جنسیتی، جنسی اندیشید. در واقع، یک هدف این است که مفهوم «اقلیت» را با پیش کشیدنِ اقلیت به منزلۀ یک جریان، و با بررسی حدودِ نفوذپذیر اقلیت و اکثریت، و با وارد کردنِ تحلیل تاریخی و تأمل انتقادی در باب معنای تاریخ‌نگاری اقلیت‌ها پیچیده‌تر کرد.

 

ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر دربارۀ بخش اول کارگاه:

https://www.international.ucla.edu/cnes/event/14783

ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر دربارۀ بخش دوم کارگاه:

https://www.international.ucla.edu/cnes/event/14784

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر