×

جستجو

مجموعه امام‌زاده اسماعیل اصفهان؛ مرور انتقادی مقاله ماکسیم سیرو| برگزاری جلسهٔ دفاع

مجموعۀ امام‌زاده اسماعیل اصفهان مشتمل است بر چهارطاقی، مسجد، مقبره، چهارسو ومدرسه‌ای که در طول سده‌های متوالی شکل گرفته است. بیشتر پژوهشگران تاریخ معماری توجهی به این مجموعه نداشته‌اند. فقط ماکسیم سیرو، محقق فرانسوی، در مقاله‌ای به طور مفصل سیر تحول کالبد آن را بررسی کرده است. لازمۀ پیشبرد تحقیق دربارۀ این مجموعه مرور این پیشینۀ مفصل است. سیرو صورت اصیل مجموعه را در مقاطع زمانی مختلف بازنمایی و بناهای آن را تاریخ‌گذاری کرده و روایتی از سیرتحول مجموعه به دست داده است. بحث‌های سیرو مسائل کلان مجموعه از جمله کارکرد چهارطاقی و روایت ساخت چهارسو و مسائل خرد مانند تاریخ‌گذاری تزیینات را شامل می‌شود. او در تحقیق خود راهبرد تاریخی به کار برده و شواهد اصلی تحقیق او از کالبد بناست.

در این پژوهش ترکیبی از راهبردهای توصیفی و تاریخی را به کار گرفته‌ایم؛  و با بررسی انواع دیگر شواهد در کنار کالبد بنا، با مرور انتقادی کار سیرو  روایتی تازه‌تر و کامل‌تر از سیر تحول مجموعه عرضه کرده‌ایم. مطالب این تحقیق در دو فصل آمده که اولی شامل شناخت مجموعه، مقاله و نویسندۀ آن است، و در فصل دوم با تمرکز بر بخش‌های مختلف بنا سرگذشت هر یک از آن‌ها را روایت می‌شود. چهارطاقی، مسجد، امام‌زاده و چهارسو موضوع چهاربابِ این فصل‌اند و در انتها، درنتیجه بررسی انتقادی تحقیق سیرو روایت جدیدی از سیر تحول مجموعه به دست آمده است.

برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران

مجموعه امام‌زاده اسماعیل اصفهان؛ مرور انتقادی مقاله ماکسیم سیرو| پریسا خسروی

استاد راهنما: دکتر زهره تفضلی| استاد مشاور: دکتر زهرا اهری

داوران: مهندس سینا سلطانی، دکتر محمد غلامعلی فلاح

زمان: دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر